Jacek Podgórski pozostał na stanowisku prezesa Elektrobudowy

30/10/2019
Jacek Podgórski prezes Elektrobudowy SA

Jacek Podgórski został prezesem zarządu Elektrobudowy. Do 20 października 2019 r. pełnił obowiązki prezesa zarządu w ramach trzymiesięcznego (tj. od 22 lipca 2019 r.) oddelegowania z Rady Nadzorczej spółki, gdzie sprawował funkcję przewodniczącego.

Jacek Podgórki to menedżer z 25-letnim doświadczeniem w pracy na wysokich szczeblach zarządzania w instytucjach finansowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wyzwania w Elektrobudowie

Od trzech miesięcy Jacek Podgórski rozwiązuje kluczowe problemy spółki, czyli utrzymanie płynności finansowej oraz pozyskanie finansowania, potrzebnego do zdobywania zleceń. W pierwszym półroczu 2019 r. instytucje finansowe ograniczyły dostępność limitów kredytowych i gwarancyjnych, wskutek obniżenia oceny ryzyka kredytowego (co jest następstwem strat i pogorszenia wskaźników finansowych).

Zarząd Elektrobudowy podpisał tymczasowe porozumienie z bankami i ubezpieczycielami w sprawie finansowania, ale wciąż (stan na połowę października 2019 r.) docelowej umowy o współpracy nie podpisano. Uchwalono natomiast emisję akcji, którą ma objąć nowy inwestor, ale nie będzie nim branżowy Zarmen. Pieniądze są pilnie potrzebne, bo o swoje upominają się kontrahenci, z którymi zarząd negocjuje zasady uregulowania zobowiązań.

Wykształcenie i kariera zawodowa Jacka Podgórskiego

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, wydziału ekonomiczno-socjologicznego. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzanie. Posiadał licencję maklera papierów wartościowych (obecnie nieaktywna), a także odbył liczne szkolenia z zakresu finansów, prawa podatkowego i zarządzania w Polsce i za granicą.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako prezes zarządu, dyrektor generalny Anwil (2014- 2018), dyrektor finansowy, członek zarządu Basell Orlen Polyolefins (2007-2014) oraz jako dyrektor finansowy, członek zarządu Orlen Asfalt (2006-2007).

W latach 1997-2003 związany był z Grupą Banku Pekao, jako m.in. zastępca dyrektora Centrum Finansowania Przedsiębiorstw oraz członek zarządu, dyrektor finansowy w Pekao Development i Pekao Leasing.

Od 1994 do 1997 roku pracował dla Petrobanku w Łodzi (obecnie PKO Bank Polski), gdzie m.in. nadzorował inwestycje kapitałowe banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach swoich obowiązków zawodowych m.in. nadzorował procesy restrukturyzacyjne grup kapitałowych oraz wewnętrznych przekształceń organizacyjnych. Zarządzał pozyskiwaniem i optymalizacją finansowania zewnętrznego spółek, ryzykiem płynności, kredytowym i walutowym. Był odpowiedzialny za portfel kredytów konsorcjalnych banku oraz finansowanie spółek z sektora dużych przedsiębiorstw.

Zobacz także: Zarząd Elektrobudowy podał się do dymisji

RE

Fot. Elektrobudowa

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter