Farmy fotowoltaiczne Turona powstają na terenach zrekultywowanych

16/11/2021
farma PV Choszczno I Tauron
  • Tauron ma dwie funkcjonujące farmy fotowoltaiczne.
  • W planach jest farma PV w Mysłowicach o mocy 40 MW.

Farma PV Choszczno

W kwietniu 2021 r. Tauron uruchomił farmę fotowoltaiczną o mocy 6 MW. Zlokalizowana jest w gminie Choszczno w województwie zachodniopomorskim. To druga farma Grupy Tauron.

Budowa farmy Choszczno I rozpoczęła się w lutym 2020 r. Montaż ponad 16 tysięcy modułów fotowoltaicznych rozpoczął się w lipcu 2020 r. i trwał 5 tygodni. Wykonano również prace elektryczne, takie jak dostawa oraz montaż stacji średniego napięcia i stacji kontenerowych, a także ułożono kable średniego napięcia.

Zobacz także: Tauron usprawnia zgłaszanie instalacji fotowoltaicznych

Spodziewana roczna produkcja energii elektrycznej instalacji wynosi około 6 tysięcy MWh. Oznacza to, że uruchomiona w Choszcznie farma fotowoltaiczna o mocy 6 MW pozwoli pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną 2,5 tys. gospodarstw domowych. Elektrownia będzie działać do 2045 roku.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

W lutym rozpoczęły się także prace budowlane przy drugiej farmie fotowoltaicznej – Choszczno II. W ramach tego przedsięwzięcia powstaje elektrownia o mocy 8 MW, a pierwsza energia elektryczna z tej instalacji popłynie jeszcze w 2021 roku. Instalacje fotowoltaiczne w Choszcznie osiągną więc moc 14 MW. 

Pierwsza farma PV stanęła w Jaworznie

W grudniu 2020 r. Tauron zakończył budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie o mocy 5 MW. To pierwsza farma, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy Tauron. Na działce stanęło ponad 12 tysięcy paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 5MWp. Ich powierzchnia wynosi ok. 22 tys. mkw, co odpowiada powierzchni 3 boisk do piłki nożnej. Farma składa się z 19 inwerterów oraz 3 stacji transformatorowych SN.
Farmę PV w Jaworznie zbudowało konsorcjum spółek Tauron Serwis i Tauron Dystrybucja Serwis, które wygrało przetarg na realizację tego przedsięwzięcia.

Plany fotowoltaiczne Taurona

Program Tauron PV to program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy Tauron o łącznej mocy 150 MWp. Obejmuje on 5 lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy. Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej.

W Mysłowicach prowadzone są zaawansowane prace przygotowujące budowę farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 40 MW, która zlokalizowana zostanie na terenie byłego składowiska odpadów paleniskowych. Dla projektu budowy farmy w Stalowej Woli uzyskana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, obecnie oczekiwane jest uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, co powinno nastąpić w najbliższych miesiącach.

Do 2025 r. planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

Realizując założenia Zielonego Zwrotu Tauron we wrześniu 2019 r. kupił 5 farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW oraz zakupił prawa do projektu zespołu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MW. Aktualnie Grupa prowadzi zarówno projekty zakupu inwestycji OZE o różnej dojrzałości (planowanie, realizacja, eksploatacja), a także realizuje własne przedsięwzięcia.

RE, fot. Tauron

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter