Kontrola etykiet opraw oświetleniowych zakończyła się karami pieniężnymi

24/08/2020
oprawa oswietleniowa zyrandol

Inspekcja Handlowa przedstawiła wyniki kontroli etykiet energetycznych opraw oświetleniowych. Celem kontroli było sprawdzenie, czy dostawcy i sprzedawcy opraw oświetleniowych prawidłowo sporządzają i uwidaczniają etykiety energetyczne na lampkach biurkowych czy żyrandolach.

Kontrola IH została przeprowadzona w czwartym kwartale 2019 r. Łącznie skontrolowano 395 opraw oświetleniowych od 110 przedsiębiorców. Zakwestionowano 88 wyrobów, czyli 22,3 proc.

Wykryto następujące niezgodności:

  • w 50 przypadkach na wyrobie brakowało etykiety energetycznej;
  • w 35 przypadkach etykieta energetyczna została nieprawidłowo sporządzona;
  • w 15 przypadkach etykieta energetyczna została nieprawidłowo umieszczona;
  • wśród opraw oświetleniowych wprowadzanych do obrotu w opakowaniu wraz ze źródłami światła, które mogą być wymieniane w oprawie przez użytkownika, w 7 przypadkach brakowało oryginalnego opakowania albo informacji w innej formie o źródle światła.

Skutki niepoprawnej etykiety energetycznej opraw oświetleniowych

Nieprawidłowo sporządzone etykiety powodowały, że konsumenci nie byli prawidłowo poinformowani przed podjęciem decyzji zakupowej o tym, do jakiej klasy źródeł światła oprawa jest przystosowana lub czy źródła światła są wymienne, co mogło doprowadzić do większego zużycia energii elektrycznej, niezadziałania oprawy lub nieświadomego zakupu oprawy z niewymiennymi źródłami światła LED. Ponadto brak oznaczenia nazwy dostawcy (producenta) lub modelu mogło utrudniać konsumentowi reklamowanie towaru.

Jak zareagowała Inspekcja Handlowa na nieodpowiednie etykiety?

W 34 przypadkach Inspekcja Handlowa wystąpiła o podjęcie przez przedsiębiorców działań naprawczych. Polegały one, w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości, na dołączeniu etykiet energetycznych lub ich poprawieniu zgodnie ze wzorem z rozporządzenia nr 874/2012. We wszystkich przypadkach działania zostały podjęte. Należy podkreślić, że niektóre niezgodności dotyczyły tego samego modelu oprawy, np. etykieta energetyczna, która została nieprawidłowo sporządzona, była zarazem nieprawidłowo umieszczona.

W pozostałych przypadkach działania dobrowolne polegające na dołączeniu etykiet energetycznych lub ich poprawieniu zgodnie ze wzorem z rozporządzenia nr 874/2012 zostały podjęte już w trakcie kontroli. 8 spraw jest w toku do momentu sporządzenia informacji.

Kary nałożone przez Inspekcję Handlową

W 20 przypadkach wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 17 ustawy o etykietowaniu energetycznym. Najniższa możliwa wysokość kary, jaką może nałożyć wojewódzki inspektor IH za brak lub nieprawidłową etykietę albo jej niewłaściwe umieszczenie, wynosi obecnie 4 583 zł. Do chwili sporządzenia niniejszej informacji wydano 3 decyzje nakładające kary pieniężne w łącznej wysokości 13 749 zł.

Jak powinna wyglądać prawidłowa etykieta energetyczna?

Etykieta energetyczna powinna być sporządzona i uwidoczniona zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE1 oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych.

Zasady, procedury kontroli oraz sankcje określa ustawa z 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią.

Etykieta energetyczna zawiera różne informacje, które mają ułatwić klientowi podjęcie decyzji o zakupie. Do najważniejszych z nich należą:

  • zakres klas efektywności energetycznej źródeł światła wykorzystywanych lub mogących być użytych w oprawie;
  • informacje o oprawie oświetleniowej, które występują na wszystkich etykietach niezależnie od rodzaju oprawy, tzn. nazwa dostawcy lub jego znak towarowy, oznaczenie modelu dostawcy (co oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model oprawy od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy), rodzaj źródła światła, do których przystosowana jest dana oprawa.

Informacje na etykiecie pozwalają na porównywanie opraw oświetleniowych w celu podjęcia odpowiedniego wyboru, tak aby dostosować oświetlenie do potrzeb użytkownika.

Przykładowa etykieta energetyczna oprawy oświetleniowej

Im wyższa klasa efektywności energetycznej zastosowanej w oprawie oświetleniowej tym niższe zużycie energii, a co za tym idzie, również niższe rachunki za prąd.

Oprawy, które nie muszą posiadać etykiet

Nie do wszystkich opraw oświetleniowych muszą być dołączone etykiety. Etykiet nie muszą posiadać oprawy, które są zasilane bateriami lub są przeznaczone do celów innych niż oświetlenie pomieszczeń, np. przeznaczone do terapii fotodynamicznej, ogrodnictwa, pielęgnacji zwierząt, używane jako produkty owadobójcze, do ogrzewania lub sygnalizacji ulicznej albo oznaczania przeszkód lotniczych.

RE na podstawie UOKiK

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter