Poprawne działanie instalacji fotowoltaicznej. Poradnik TAURONA

08/07/2021
instaalcja PV dachowa

Dla wszystkich uczestników rynku fotowoltaicznego TAURON przygotował specjalny poradnik, w którym odpowiada na najczęściej zadawane przez prosumentów pytania, dotyczące poprawnej pracy systemu PV.

  • Poradnik TAURON dotyczy warunków poprawnego działania instalacji fotowoltaicznej w warunkach dostosowywania sieci energetycznej do tej nowej sytuacji związanej z dynamicznym wzrostem przyłączonych mikroinstalacji.

Z  poradnika TAURON można dowiedzieć się między innymi, że duża liczba przyłączanych do sieci mikroinstalacji wpływa na zwiększenie poziomu napięcia w sieci. Jeżeli przekroczy ono dopuszczalną granicę występują problemy z ciągłością pracy mikroinstalacji. Ponadto prosumenci zazwyczaj nie zużywają w tym samym czasie wytworzonej energii, co przy dużym nasyceniu źródeł wytwórczych powoduje przepływ energii na wyższy poziom napięcia. Prosumenci mogą ograniczyć wyłączanie się urządzeń, jeśli zwiększą zużycie energii z mikroinstalacji na potrzeby własne. Dzieje się tak, gdy urządzenia w domach pracują w czasie, gdy instalacja produkuje najwięcej energii.

Kiedy instalacja PV wyłącza się?

Wyłączanie się mikroinstalacji nie oznacza jednak, że sieć lub same urządzenia, działają niepoprawnie. Jest to prawidłowe działanie systemu zabezpieczeń, który wyłącza urządzenie w momencie wzrostu napięcia. W ten sposób instalacja fotowoltaiczna nie ulega zniszczeniu, a jednocześnie chronione są inne domowe urządzenia. Co ważne, zabezpieczenie polegające na automatycznym wyłączeniu się instalacji PV powinno zadziałać dopiero wówczas, gdy napięcie wzrośnie powyżej wartości dopuszczanej przez prawo. Zgodnie z nim wartość napięcia powinna mieścić się w przedziale odchyleń ±10% napięcia znamionowego, czyli:

  • dla napięcia 230 V wartość w przedziale 207 V-253 V,
  • dla napięcia 400 V wartość w przedziale 360 V-440 V.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

Jak ograniczyć wyłączanie instalacji fotowoltaicznej?

Na etapie zakupu i instalacji PV ważne są:

  • jakość wykonanych połączeń prądowych,
  • długość przewodu łączącego mikroinstalacje PV z rozdzielnicą główną
  • jakość wykorzystanych materiałów.

Duży wpływ na poprawną pracę instalacji PV ma konfiguracja dostępnych trybów pracy falowników PV.

Zobacz także: Falowniki ze zintegrowaną funkcją zasilania rezerwowego

W praktyce, żeby ograniczyć wyłączanie się mikroinstalacji, należy skorygować jej ustawienia. Może to zrobić jedynie jej instalator, który powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy ustawienia są zgodne z prawem europejskim oraz wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jeśli ustawienia spełniają wymagania, a urządzenie nadal się wyłącza, instalator powinien uruchomić funkcję sterowania mocą bierną. Mikroinstalacja ograniczy wówczas generowaną moc, dzięki czemu napięcie w instalacji prosumenta nie będzie rosnąć, a mikroinstalacja nie będzie się wyłączać. Zagwarantuje to większą efektywność pracy.

Bardzo duża liczba zgłaszanych problemów ma przyczyny po stronie klientów i instalatorów – wymaga sprawdzenia poprawności podłączenia mikroinstalacji do wewnętrznej instalacji elektrycznej prosumenta oraz sprawdzenia poprawności skonfigurowania i nastawów falownika.

Zobacz także: Kompletne instalacje fotowoltaiczne – platforma zakupowa MerXu

TAURON wspomaga poprawność działania instalacji PV

Dla prawidłowej pracy źródeł wytwórczych na wszystkich poziomach napięć konieczne jest stałe monitorowanie parametrów technicznych sieci, opracowywanie złożonych analiz sieciowych oraz identyfikacja koniecznych do wykonania inwestycji. Działania prowadzone po stronie dystrybucji mają typowo techniczny wymiar i dotyczą sieci dystrybucyjnej. Jednak prosument i jego instalacja wytwórcza również wpływają na parametry pracy urządzeń energetycznych, i dlatego w swoim własnym interesie powinien dbać o prawidłowość montażu i sposobu pracy swoich instalacji.

Sieć dystrybucyjna nie jest magazynem energii

Dużym wyzwaniem dla instalacji prosumenckich jest magazynowanie nadwyżek energii w okresie produkcji, kiedy prosumenci nie zużywają jej na bieżąco. Sieć dystrybucyjna nie jest fizycznym magazynem energii i nie może przechować energii do czasu, aż odbiorcy zaczną ją zużywać. Mogą tu jednak pomóc sami prosumenci zagospodarowując energię, którą wytworzą lub magazynując ją w przydomowych magazynach energii. Dzięki takim magazynom praca mikroinstalacji nie będzie zależna od zapotrzebowania na energię w sieci operatora, a prosumenci zwiększą swoją niezależność energetyczną. Pozwoli to również na dalszy rozwój lokalnych źródeł energii i rozwój OZE.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter