Poziomy banner na głównej

Wartość produkcji urządzeń elektrycznych wzrosła o 24 proc.

29/12/2020

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,4% w porównaniu z listopadem ub. roku, kiedy to notowano wzrost o 1,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W porównaniu z październikiem br. produkcja przemysłowa spadła o 1,6%.

W okresie styczeń-listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,1% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,0%.  Produkcja urządzeń elektrycznych zwiększyła się o 24,5% r/r.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% wyższym w porównaniu z październikiem br.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie br. wyniosła 139,46 mld zł (w tym produkcja urządzeń elektrycznych – 8,75 mld zł).

dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2020 r.

Wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze produkcji urządzeń elektrycznych

W listopadzie 2020 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przemysłu wyniosło 2,71 mln etatów, w tym produkcja urządzeń elektrycznych – 114 tys. etatów. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 5 661,70 zł (6 024,05 zł brutto w produkcji urządzeń elektrycznych).

Produkcja według sektorów

Według wstępnych danych w listopadzie br., w stosunku do listopada ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 24,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 15,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 14,5%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,2%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 12,0%, pozostałego sprzętu transportowego – 10,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,7%, papieru i wyrobów z papieru – o 8,9%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 10,5%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 10,4%, metali – o 5,2%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,0%. 

Produkcja elektrotechniki

W listopadzie 2020 r., w porównaniu do października 2020 r., nastąpił wzrost produkcji żarówek żarowych i liczników energii elektrycznej, natomiast we wszystkich pozostałych analizowanych obszarach: żarówek LED, silników elektrycznych i prądnic, kabli elektroenergetycznych oraz energii elektrycznej – produkcja uległa zmniejszeniu.

Żarówki żarowe

W listopadzie 2020 r. produkcja żarówek żarowych wyniosła 12 866 tys. szt., zwiększając się o 12,2% w porównaniu do października 2020 r.

produkcja żarówek żarowych w listopadzie 2020 r.

Żarówki LED

W listopadzie 2020 r. produkcja żarówek LED wyniosła 9 845 tys. szt., co jest spadkiem o 7,3% w porównaniu do października 2020 r.

produkcja żarówek LED w listopadzie 2020 r.

Zobacz także: Przemysł oświetleniowy w Polsce

Silniki elektryczne i prądnice

W listopadzie 2020 r. produkcja silników elektrycznych i prądnic wyniosła 2 976 tys. szt., co oznacza zmniejszenie o 11,7% w porównaniu do października 2020 r.

produkcja silników elektrycznych i prądnic w listopadzie 2020 r.

Liczniki energii elektrycznej

W listopadzie 2020 r. produkcja liczników energii elektrycznej wyniosła 649 tys. szt., wzrastając o 2,9% w porównaniu do października 2020 r.

produkcja liczników energii elektrycznej w listopadzie 2020 r.

Kable elektroenergetyczne

W listopadzie 2020 r. produkcja kabli elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi wyniosła 1 729 km, zmniejszając się o 6,1% w porównaniu do października 2020 r.

produkcja kabli elektroenergetycznych w listopadzie 2020 r.

Energia elektryczna

W listopadzie 2020 r. produkcja energii elektrycznej wyniosła 12 949 GWh, co oznacza spadek o 5,5% w porównaniu do października 2020 r.

produkcja energii elektrycznej w listopadzie 2020 r.

Zobacz także: Struktura produkcji energii elektrycznej

Dane obejmują przedsiębiorstwa powyżej 10 osób.

RE na podstawie danych GUS

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter