Produkcja urządzeń elektrycznych znacząco wzrosła

25/03/2021
  • W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,7% w porównaniu z lutym ub. roku, kiedy to notowano wzrost o 4,8%.
  • W porównaniu ze styczniem br. wzrosła o 4,3%.
  • W okresie styczeń-luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 2,7%.
  • Produkcja urządzeń elektrycznych zwiększyła się o 41,4% rdr.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w lutym br. wyniosła 133,83 mld zł (w tym produkcja urządzeń elektrycznych – 8,87 mld zł).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4% wyższym w porównaniu ze styczniem br.

dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2021 r.
Produkcja sprzedana przemysłu. RE na podstawie danych GUS

Według wstępnych danych w lutym br., w stosunku do lutego ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 17 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 41,4%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,6%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,0%, wyrobów z metali – o 6,5%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 6,4%, papieru i wyrobów z papieru – o 5,9%, artykułów spożywczych – o 3,2%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 16 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 18,9%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 18,5%, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 16,5%, napojów – o 11,4%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 7,9%, metali – o 5,2%.

Wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze produkcji urządzeń elektrycznych

W lutym 2021 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przemysłu stanowiło 2,73 mln, w tym produkcja urządzeń elektrycznych – 116 tys. etatów. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 5 598,08 zł (6 008,37 zł brutto w produkcji urządzeń elektrycznych).

Produkcja elektrotechniki

W lutym 2021 r., w porównaniu do stycznia 2021 r., nastąpił wzrost produkcji żarówek żarowych, żarówek LED, silników elektrycznych i prądnic oraz kabli elektroenergetycznych. Produkcja energii elektrycznej i liczników energii elektrycznej uległa zmniejszeniu.

Żarówki żarowe

W lutym 2021 r. produkcja żarówek żarowych wyniosła 11 006 tys. szt., zwiększając się o 35,8% w porównaniu do stycznia 2021 r.

produkcja żarówek żarowych w lutym 2021 r.

Żarówki LED

W lutym 2021 r. produkcja żarówek LED wyniosła 7 220 tys. szt., co jest wzrostem o 30,7% w porównaniu do stycznia 2021 r.

produkcja żarówek LED w lutym 2021 r.

Zobacz także: Przemysł oświetleniowy w Polsce

Silniki elektryczne i prądnice

W lutym 2021 r. produkcja silników elektrycznych i prądnic wyniosła 3 463 tys. szt., co oznacza zwiększenie o 8,6% w porównaniu do stycznia 2021 r.

produkcja silników elektrycznych i prądnic w lutym 2021 r.

Liczniki energii elektrycznej

W lutym 2021 r. produkcja liczników energii elektrycznej wyniosła 387 tys. szt., spadając o 21% w porównaniu do stycznia 2021 r.

produkcja liczników energii elektrycznej w lutym 2021 r.

Kable elektroenergetyczne

W lutym 2021 r. produkcja kabli elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi wyniosła 2 199 km, zwiększając się o 31% w porównaniu do stycznia 2021 r.

produkcja kabli elektroenergetycznych w lutym 2021 r.

Zobacz także: Przemysł kablowy w Polsce

Energia elektryczna

W lutym 2021 r. produkcja energii elektrycznej wyniosła 13 302 GWh, co oznacza spadek o 15,9% w porównaniu do stycznia 2021 r.

produkcja energii elektrycznej w lutym 2021 r.

Dane obejmują przedsiębiorstwa powyżej 10 osób.

RE na podstawie danych GUS

Zapisz się na bezpłatny newsletter