Produkcja urządzeń elektrycznych w sierpniu

29/09/2021
  • W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 13,2% w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,5%.
  • W porównaniu z lipcem br. spadła o 2,5%.
  • W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 16,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 4,5%.
  • Produkcja urządzeń elektrycznych zwiększyła się o 15% rdr.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu br. wyniosła 146,95 mld zł (w tym produkcja urządzeń elektrycznych – 7,6 mld zł).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,3% niższym w porównaniu z lipcem br.

dynamika produkcji sprzedanej w sierpniu 2021 r.

Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z metali – o 28,4%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 25,3%, maszyn i urządzeń – o 24,9%, metali – o 24,6%, papieru i wyrobów z papieru – o 23,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 18,8%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 18,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 16,1%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 5 działach, w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 12,9%.

Wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze produkcji urządzeń elektrycznych

W sierpniu 2021 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przemysłu stanowiło 2,73 mln, w tym produkcja urządzeń elektrycznych – 118 tys. etatów. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 5 880,72 zł (6 084,71 zł brutto w produkcji urządzeń elektrycznych).

Produkcja elektrotechniki

W sierpniu 2021 r., w porównaniu do lipca 2021 r., nastąpił wzrost produkcji żarówek żarowych oraz liczników energii elektrycznej. Produkcja żarówek LED, silników elektrycznych i prądnic, kabli elektroenergetycznych oraz energii elektrycznej zmniejszyła się.

Zobacz także: Dynamika budownictwa

Żarówki żarowe

W sierpniu 2021 r. produkcja żarówek żarowych wyniosła 6 848 tys. szt., zwiększając się o 27% w porównaniu do lipca 2021 r.

produkcja żarówek żarowych w sierpniu 2021 r.

Żarówki LED

W sierpniu 2021 r. produkcja żarówek LED wyniosła 11 599 tys. szt., co jest spadkiem o 13,2% w porównaniu do lipca 2021 r.

produkcja żarówek LED w sierpniu 2021 r.

Silniki elektryczne i prądnice

W sierpniu 2021 r. produkcja silników elektrycznych i prądnic wyniosła 2 631 tys. szt., co oznacza spadek o 29% w porównaniu do lipca 2021 r.

produkcja silników elektrycznych i prądnic w sierpniu 2021 r.

Liczniki energii elektrycznej

W sierpniu 2021 r. produkcja liczników energii elektrycznej wyniosła 539 tys. szt., wzrastając o 7,2% w porównaniu do lipca 2021 r.

produkcja liczników energii elektrycznej w sierpniu 2021 r.

Kable elektroenergetyczne

W sierpniu 2021 r. produkcja kabli elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi wyniosła 2 579 km, zmniejszając się o 1,8% w porównaniu do lipca 2021 r.

produkcja kabli elektroenergetycznych w sierpniu 2021 r.

Zobacz także: Przemysł kablowy w Polsce

Energia elektryczna

W sierpniu 2021 r. produkcja energii elektrycznej wyniosła 13 687 GWh, co oznacza spadek o 6,8% w porównaniu do lipca 2021 r.

produkcja energii elektrycznej w sierpniu 2021 r.

Dane obejmują przedsiębiorstwa powyżej 10 osób.

RE na podstawie danych GUS

Zapisz się na bezpłatny newsletter