Jak funkcjonuje sektor urządzeń elektrycznych?

24/03/2020

W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,9% w porównaniu z lutym ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,9%, natomiast w porównaniu ze styczniem br. wzrosła o 2,2%. Produkcja urządzeń elektrycznych zwiększyła się o 12,1% r/r.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w lutym br. wyniosła 127,86 mld zł (w tym produkcja urządzeń elektrycznych – 6,19 mld zł).

Wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze produkcji urządzeń elektrycznych

W lutym 2020 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przemysłu stanowiło 2,78 mln, w tym produkcja urządzeń elektrycznych – 116 tys. etatów. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 5357,61 zł (5565,88 zł w produkcji urządzeń elektrycznych).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,2% wyższym niż w analogicznym We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w lutym br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 5,9%, dóbr zaopatrzeniowych – o 5,2%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 4,6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 3,6%, a dóbr związanych z energią – o 1,3%.

wykres dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2020

Według wstępnych danych w lutym br., w stosunku do lutego ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 16,8%, urządzeń elektrycznych – o 12,1%, wyrobów z metali – o 11,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 7,0%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 6,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 5,6%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 17,8%, w produkcji odzieży – o 7,7%, wyrobów tekstylnych – o 1,2%.

Produkcja elektrotechniki

W lutym 2020 r., w porównaniu do stycznia 2020 r., nastąpił wzrost produkcji żarówek żarowych, żarówek LED oraz liczników energii elektrycznej. Natomiast spadła produkcja silników elektrycznych i prądnic, kabli elektroenergetycznych oraz energii elektrycznej.

Żarówki żarowe

W lutym 2020 r. produkcja żarówek żarowych wyniosła 9756 tys. szt., co oznacza wzrost o 226,9% w porównaniu do stycznia 2020 r.

produkcja żarówek żarowych w lutym 2020

Żarówki LED

W lutym 2020 r. produkcja żarówek LED wyniosła 5089 tys. szt., co oznacza wzrost o 2,9% w porównaniu do stycznia 2020 r.

produkcja żarówek LED w lutym 2020

Silniki elektryczne i prądnice

W lutym 2020 r. produkcja silników elektrycznych i prądnic wyniosła 3 367 tys. szt., co oznacza spadek o 22,9% w porównaniu do stycznia 2020 r.

produkcja silników w lutym 2020

Liczniki energii elektrycznej

W lutym 2020 r. produkcja liczników energii elektrycznej wyniosła 853 tys. szt., co oznacza wzrost o 17% w porównaniu do stycznia 2020 r.

produkcja energii elektrycznej w lutym 2020

Kable elektroenergetyczne

W lutym 2020 r. produkcja kabli elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi wyniosła 1 964 km, zmniejszając się o 15,6% w porównaniu do stycznia 2020 r.

produkcja kabli elektroenergetycznych w lutym 2020

Energia elektryczna

W lutym 2020 r. produkcja energii elektrycznej wyniosła 13 683 GWh, co oznacza spadek o 7,6% w porównaniu do stycznia 2020 r.

produkcja energii elektrycznej w lutym 2020

RE na podstawie danych GUS

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter