Produkcja wyrobów elektrotechnicznych na tle przemysłu – rekordowy miesiąc

27/04/2022
 • W marcu 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa niż rok wcześniej. Wzrosła także w stosunku do lutego br.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze produkcji urządzeń elektrycznych wzrosło o ok. 12%.
 • Pod względem wartości produkcji sprzedanej marzec był najlepszym miesiącem w historii dla sektora urządzeń elektrycznych.

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 17,3% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 18,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 18,2%. W okresie styczeń-marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 16,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 7,8%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 17,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,1% wyższym w porównaniu z lutym br.

dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2022 r.

Dynamika produkcji przemysłowej w marcu 2022 r. (w cenach stałych), w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015, wyniosła 172,9.

Porównanie z marcem 2021 r.

W marcu br., w stosunku do marca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w:

 • naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  – o 44,5%,
 • wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 35,5%,
 • produkcji wyrobów z metali – o 29,2%,
 • produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 25,4%,
 • produkcji metali – o 24,9%,
 • produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 24,7%,
 • produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 21,9%,
 • produkcji maszyn i urządzeń – o 17,8%.

Porównanie z lutym 2022 r.

W porównaniu z lutym br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w marcu br. odnotowano w 33 działach przemysłu, m.in. w:

 • naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  – o 41,0%,
 • produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 30,0%,
 • wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 27,2%,
 • produkcji artykułów spożywczych – o 25,3%,
 • produkcji wyrobów z metali – o 23,2%,
 • produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 19,7%,
 • produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 18,7%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym br., wystąpił w jednym dziale, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 1,0%.

Wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze produkcji urządzeń elektrycznych

Na koniec marca 2022 r. liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych wyniosła 2844 tys., w tym w produkcji urządzeń elektrycznych – 126 tys. osób. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 6584,54 zł (7181,17 zł brutto w produkcji urządzeń elektrycznych – wzrosło o 11,9% w stosunku do lutego br.).

Produkcja ważniejszych wyrobów elektrotechnicznych

W marcu 2022 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 224 243,6 mln zł. Miesiąc ten okazał się rekordowy dla sektora urządzeń elektrycznych. Produkcja sprzedana wyniosła 10 227,8 mln zł – to historycznie najwyższa wartość.

Zobacz także: Rozdzielnice – kluczowe rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym

Żarówki żarowe

wielkość produkcji żarówek żarowych w marcu 2022 r.

W marcu 2022 r. produkcja żarówek żarowych do ogólnych celów oświetleniowych wyniosła 2067 tys. szt., tj. zmniejszyła się o 48% w porównaniu do lutego 2022 r.

Żarówki LED

wielkośc produkcji żarówek LED w marcu 2022 r.

W marcu 2022 r. produkcja żarówek LED wyniosła 2952 tys. szt., co jest spadkiem o 25,6% w porównaniu do lutego 2022 r.

Zobacz także: Modernizacja oświetlenia bez nakładów finansowych

Silniki elektryczne i prądnice

wielkośc produkcji silników elektrycznych w marcu 2022 r.

W marcu 2022 r. produkcja silników elektrycznych i prądnic wyniosła 4326 tys. szt., co oznacza spadek o 5,3% w porównaniu do lutego 2022 r.

Liczniki energii elektrycznej

wielkość produkcji liczników energii elektrycznej w marcu 2022 r.

W marcu 2022 r. produkcja liczników energii elektrycznej wyniosła 385 tys. szt., tzn. spadła o 4,3% w porównaniu do lutego 2022 r.

Kable elektroenergetyczne

wielkość produkcji kabli elektroenergetycznych w marcu 2022 r.

W marcu 2022 r. produkcja kabli elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi wyniosła 2663 km, czyli zwiększyła się o 5,3% w porównaniu do lutego 2022 r.

Zobacz także: Przemysł kablowy w Polsce

Energia elektryczna

produkcja energii elektrycznej w marcu 2022 r.

W marcu 2022 r. produkcja energii elektrycznej wyniosła 15 991 GWh, co oznacza wzrost o 8,1% w porównaniu do lutego 2022 r.

Dane wstępne. Obejmują przedsiębiorstwa powyżej 10 osób.

RE na podstawie danych GUS

Zapisz się na bezpłatny newsletter