Poziomy banner na głównej

Produkcja urządzeń elektrycznych SIERPIEŃ

25/09/2020

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,5% w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy to notowano spadek o 1,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lipcem br. spadła o 5,8%. W okresie styczeń – sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,5% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,3%. Produkcja urządzeń elektrycznych zwiększyła się o 10,3% r/r.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu br. wyniosła 118,4 mld zł (w tym produkcja urządzeń elektrycznych – 6,42 mld zł).

Wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze produkcji urządzeń elektrycznych

W sierpniu 2020 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przemysłu wyniosło 2,71 mln, w tym produkcja urządzeń elektrycznych – 114 tys. etatów. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 5 349,84 zł (5 609,25 zł brutto w produkcji urządzeń elektrycznych).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,6% wyższym w porównaniu z lipcem br.

dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2020

Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 20,1%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,6%, urządzeń elektrycznych – o 10,3%, mebli – o 8,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 4,4%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 20,4%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 16,2%, metali – o 8,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,1%

Produkcja elektrotechniki

W sierpniu 2020 r., w porównaniu do lipca 2020 r., nastąpił wzrost produkcji żarówek żarowych i kabli elektroenergetycznych, natomiast we wszystkich z pozostałych analizowanych obszarów: żarówek LED, silników elektrycznych i prądnic, liczników energii elektrycznej oraz energii elektrycznej – produkcja uległa zmniejszeniu.

Żarówki żarowe

W sierpniu 2020 r. produkcja żarówek żarowych wyniosła 7 262 tys. szt., zwiększając się o 30,3% w porównaniu do lipca 2020 r.

produkcja żarówek żarowych w sierpniu 2020

Żarówki LED

W sierpniu 2020 r. produkcja żarówek LED wyniosła 4 978 tys. szt., co jest spadkiem o 25,3% w porównaniu do lipca 2020 r.

produkcja żarówek LEDw sierpniu 2020

Silniki elektryczne i prądnice

W sierpniu 2020 r. produkcja silników elektrycznych i prądnic wyniosła 1 941 tys. szt., co oznacza spadek o 23,5% w porównaniu do lipca 2020 r.

produkcja silników elektrycznych i prądnic w sierpniu 2020

Liczniki energii elektrycznej

W sierpniu 2020 r. produkcja liczników energii elektrycznej wyniosła 539 tys. szt., obniżając się o 21,9% w porównaniu do lipca 2020 r.

produkcja liczników energii elektrycznej w sierpniu 2020

Kable elektroenergetyczne

W sierpniu 2020 r. produkcja kabli elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi wyniosła 1 784 km, zwiększając się o 13,4% w porównaniu do lipca 2020 r.

produkcja kabli elektroenergetycznych  w sierpniu 2020

Energia elektryczna

W sierpniu 2020 r. produkcja energii elektrycznej wyniosła 12 151 GWh, co oznacza spadek o 1,9% w porównaniu do lipca 2020 r.

produkcja energii elektrycznej w sierpniu 2020

Dane obejmują przedsiębiorstwa powyżej 10 osób.

RE na podstawie danych GUS

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter