Poziomy banner na głównej

Produkcja urządzeń elektrycznych jest niższa w porównaniu do ubiegłego roku. Dane za maj

24/06/2020

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 17,0% w porównaniu z majem ub. roku, kiedy to notowano wzrost o 7,7% do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z kwietniem br. wzrosła o 10,1%. W okresie styczeń – maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,9% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 7,0%. Produkcja urządzeń elektrycznych zwiększyła się o 1,2% r/r.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w maju br. wyniosła 106,49 mld zł (w tym produkcja urządzeń elektrycznych – 5,84 mld zł).

Wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze produkcji urządzeń elektrycznych

W maju 2020 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przemysłu stanowiło 2,65 mln, w tym produkcja urządzeń elektrycznych – 110 tys. etatów. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 5 036,57 zł (5 186,92 zł w produkcji urządzeń elektrycznych).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 15,5% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 12,2% wyższym w porównaniu z kwietniem br.

wykres dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w maju2020

Według wstępnych danych w maju br., w stosunku do maja ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 58,0%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 27,0%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 26,4%, mebli – o 19,7%, metali – o 19,0%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 18,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 17,2%, wyrobów z metali – o 16,5%. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów tytoniowych – o 8,1% oraz urządzeń elektrycznych – o 1,2%.

Produkcja elektrotechniki

W maju 2020 r., w porównaniu do kwietnia 2020 r., nastąpił wzrost produkcji we wszystkich analizowanych obszarach: żarówek żarowych, żarówek LED, liczników energii elektrycznej, silników elektrycznych i prądnic, kabli elektroenergetycznych oraz energii elektrycznej.

Żarówki żarowe

W maju 2020 r. produkcja żarówek żarowych wyniosła 3 327 tys. szt., zwiększając się o 3,1% w porównaniu do kwietnia 2020 r.

produkcja żarówek żarowych w maju 2020

Żarówki LED

W maju 2020 r. produkcja żarówek LED wyniosła 3 263 tys. szt., co jest wzrostem o 11,6% w porównaniu do kwietnia 2020 r.

produkcja żarówek LED w maju 2020

Silniki elektryczne i prądnice

W maju 2020 r. produkcja silników elektrycznych i prądnic wyniosła 1 450 tys. szt., co oznacza zwiększenie o 3,4% w porównaniu do kwietnia 2020 r.

produkcja silników elektrycznych i prądnic w maju 2020

Liczniki energii elektrycznej

W maju 2020 r. produkcja liczników energii elektrycznej wyniosła 691 tys. szt., przyrastając o 64,6% w porównaniu do kwietnia 2020 r.

produkcja liczników energii elektrycznej w maju 2020

Kable elektroenergetyczne

W maju 2020 r. produkcja kabli elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi wyniosła 2 005 km, zwiększając się o 2,5% w porównaniu do kwietnia 2020 r.

produkcja kabli elektroenergetycznych w maju 2020

Energia elektryczna

W maju 2020 r. produkcja energii elektrycznej wyniosła 11 659 GWh, co oznacza wzrost o 0,6% w porównaniu do kwietnia 2020 r.

produkcja energii elektrycznej w maju 2020

Dane obejmują przedsiębiorstwa powyżej 10 osób.

RE na podstawie danych GUS

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter