Dynamika w przemyśle. Produkcja wybranych wyrobów elektrotechnicznych

24/07/2022
 • W czerwcu 2022 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła około 209 mld zł.
 • W sektorze urządzeń elektrycznych produkcja sprzedana przekroczyła 10 mld zł.

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 10,4% w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 18,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast w porównaniu z majem br. spadła o 0,3%.
W okresie styczeń-czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 13,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 18,2%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% niższym w porównaniu z majem br.

wykres dynamik przemysłu w czerwcu 2022 r.

Dynamika produkcji przemysłowej w czerwcu 2022 r. (w cenach stałych), w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z 2015 roku, wyniosła 151,8.

Porównanie z czerwcem 2021 r.

W czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in.

 • w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 47,8%,
 • w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  – o 26,9%,
 • w produkcji maszyn i urządzeń – o 26,4%,
 • w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz wyrobów z metali – po 18,5%,
 • w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 16,8%,
 • w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 14,3%,
 • w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 10,5%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 5 działach, m.in.

 • w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 10,6%,
 • w produkcji metali – o 7,2%,
 • w produkcji mebli – o 1,4%.

Porównanie z majem 2022 r.

W porównaniu z majem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w czerwcu br. odnotowano w 19 działach przemysłu, m.in.

 • w produkcji metali – o 10,6%,
 • w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 6,7%,
 • w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 6,6%,
 • w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,4%,
 • w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,1%,
 • w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,0%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem br., wystąpił w 15 działach, m.in.

 • w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  – o 49,6%,
 • w produkcji napojów – o 14,2%,
 • w produkcji maszyn i urządzeń – o 7,1%,
 • w produkcji urządzeń elektrycznych – o 6,4%,
 • w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 6,1%.

Wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze produkcji urządzeń elektrycznych

Na koniec czerwca 2022 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych wyniosło 2767 tys., w tym w produkcji urządzeń elektrycznych – 124 tys. osób. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 6615,66 zł (6569,5 zł brutto w produkcji urządzeń elektrycznych).

Produkcja urządzeń elektrycznych w czerwcu 2022 r.

W czerwcu 2022 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 208 760,8 mln zł. Produkcja urządzeń elektrycznych zwiększyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 6,4% do 10 620,4 mln zł.

Zobacz także: Seria rozdzielnic ELEGANT rozszerzona o nowe modele trzyrzędowe


Produkcja wytworzona w czerwcu 2022 r.

Żarówki żarowe

produkcja żarówek żarowych w czerwcu 2022 r.

W czerwcu 2022 r. produkcja żarówek żarowych do ogólnych celów oświetleniowych wyniosła 1389 tys. szt., tj. zmniejszyła się o 79,2% w porównaniu do czerwca 2021 r.

Żarówki LED

produkcja żarówek led w czerwcu 2022 r.

W czerwcu 2022 r. produkcja żarówek LED wyniosła 1556 tys. szt., co jest spadkiem o 73,2% w porównaniu do czerwca 2021 r.

Zobacz także: Modernizacja oświetlenia bez nakładów finansowych

Silniki elektryczne i prądnice

produkcja silników i prądnic w czerwcu 2022 r.

W czerwcu 2022 r. produkcja silników elektrycznych i prądnic wyniosła 4490 tys. szt., co oznacza wzrost o 22,9% w porównaniu do czerwca 2021 r.

Liczniki energii elektrycznej

produkcja liczników w czerwcu 2022 r.

W czerwcu 2022 r. produkcja liczników energii elektrycznej wyniosła 368 tys. szt., tzn. spadła o 47,2% w porównaniu do czerwca 2021 r.

Kable elektroenergetyczne

produkcja kabli elektroenergetycznych w czerwcu 2022 r.

W czerwcu 2022 r. produkcja kabli elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi wyniosła 2770 km, czyli zwiększyła się o 3,6% w porównaniu do czerwca 2021 r.

Zobacz także: Przemysł kablowy w Polsce

Energia elektryczna

produkcja energii elektrycznej czerwiec 2022 r.

W czerwcu 2022 r. produkcja energii elektrycznej wyniosła 12 514 GWh, co oznacza spadek o 8,5% w porównaniu do czerwca 2021 r.

Dane wstępne. Obejmują przedsiębiorstwa powyżej 10 osób.

RE na podstawie danych GUS

Zapisz się na bezpłatny newsletter