Wynagrodzenie w sektorze produkcji urządzeń elektrycznych zbliża się do 6,2 tys. zł

26/07/2021
  • W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 18,4% w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 0,5%.
  • W porównaniu z majem br. wzrosła o 4,0%.
  • W okresie styczeń–czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 18,2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 6,3%.
  • Produkcja urządzeń elektrycznych zwiększyła się o 38,6% rdr.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu br. wyniosła 153,6 mld zł (w tym produkcja urządzeń elektrycznych – 9,26 mld zł).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 18,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z majem br.

dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 r.

Według wstępnych danych w czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 32 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 47,5%, urządzeń elektrycznych – o 38,6%, metali – o 30,6%, wyrobów z metali – o 24,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 23,1%, papieru i wyrobów z papieru – o 22,3%, maszyn i urządzeń – o 20,0%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 19,4%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 2 działach, w tym w produkcji skór i wyrobów skórzanych – o 6,9%.

Wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze produkcji urządzeń elektrycznych

W czerwcu 2021 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przemysłu stanowiło 2,74 mln, w tym produkcja urządzeń elektrycznych – 118 tys. etatów. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 5 910,10 zł (6 166,15 zł brutto w produkcji urządzeń elektrycznych).

Zobacz także: Wyniki budownictwa w czerwcu 2021 r. – produkcja, zatrudnienie, zarobki

Produkcja elektrotechniki

W czerwcu 2021 r., w porównaniu do maja 2021 r., nastąpił spadek produkcji żarówek LED oraz energii elektrycznej. Produkcja żarówek żarowych, silników elektrycznych i prądnic, liczników energii elektrycznej oraz kabli elektroenergetycznych zwiększyła się.

Żarówki żarowe

W czerwcu 2021 r. produkcja żarówek żarowych wyniosła 6 073 tys. szt., zwiększając się o 5,6% w porównaniu do maja 2021 r.

produkcja żarówek żarowych w czerwcu 2021 r.

Żarówki LED

W czerwcu 2021 r. produkcja żarówek LED wyniosła 5 731 tys. szt., co jest spadkiem o 24,6% w porównaniu do maja 2021 r.

produkcja żarówek LED w czerwcu 2021 r.

Zobacz także: Wyprodukowana w Polsce seria ALLDAY INSPIRE – klasa premium wśród opraw linowych

Silniki elektryczne i prądnice

W czerwcu 2021 r. produkcja silników elektrycznych i prądnic wyniosła 3 633 tys. szt., co oznacza wzrost o 0,7% w porównaniu do maja 2021 r.

produkcja silników elektrycznych i prądnic w czerwcu 2021 r.

Liczniki energii elektrycznej

W czerwcu 2021 r. produkcja liczników energii elektrycznej wyniosła 568 tys. szt., wzrastając o 2% w porównaniu do maja 2021 r.

produkcja liczników energii elektrycznej w czerwcu 2021 r.

Kable elektroenergetyczne

W czerwcu 2021 r. produkcja kabli elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi wyniosła 2 675 km, zwiększając się o 22% w porównaniu do maja 2021 r.

produkcja kabli elektroenergetycznych w czerwcu 2021 r.

Energia elektryczna

W czerwcu 2021 r. produkcja energii elektrycznej wyniosła 13 475 GWh, co oznacza spadek o 0,4% w porównaniu do maja 2021 r.

produkcja energii elektrycznej w czerwcu 2021 r.

Dane obejmują przedsiębiorstwa powyżej 10 osób.

RE na podstawie danych GUS

Zapisz się na bezpłatny newsletter