Poziomy banner na głównej

Pierwsza na świecie protonowa dioda LED pochodzi z Polski

27/01/2020

Zespół naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierowany przez prof. Jerzego Langera, stworzył pierwszą na świecie protonową diodę LED.

Protonowa dioda LED działa w środowisku wodnym

Tradycyjne, znane dotychczas diody LED są zbudowane z półprzewodników i emitują promieniowanie w zakresie podczerwieni, światła widzialnego czy ultrafioletu w wyniku przepływu elektronów. Niezwykłość odkrycia zespołu poznańskich naukowców polega na tym, że dioda protonowa działa w środowisku wodnym, a świeci dzięki przepływowi protonów.

Możliwość konstrukcji protonowej diody LED wynika z wcześniejszych badań nad przewodnictwem elektrycznym układów protonowych, w tym z protonowym złączem p-n. Prace prowadzone były częściowo w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.

Zobacz także: Działanie protonowej diody LED

Jak to działa?

Protonowe złącze p-n (stabilny, generowany chemicznie układ gradientu protonu) emituje światło, gdy jest zasilane elektrycznie, dzięki przepływowi prądu protonowego. Polimery utrzymują stabilność mechaniczną układu, podczas gdy grupy boczne (kwaśne lub zasadowe) odgrywają rolę domieszek, tworząc stabilny układ gradientu protonów. Podstawowym materiałem czynnym jest woda. Woda domieszkowana H + i HO- umożliwia utworzenie protonowego złącza p-n, które działa podobnie do typowego złącza elektronowego p-n, w tym emisji światła przy zasilaniu elektrycznym.

Wyniki eksperymentów są bardziej ogólne, wykazując kluczową rolę gradientu protonów w procesach emisji światła. Jest to nowe zjawisko i zupełnie nowe zastosowanie materiałów przewodzących protony (układu z protonowym złączem p-n): generowanie światła – protonowa dioda elektroluminescencyjna (H+LED).

RE na podstawie materiałów AMU

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter