Stoen rozstrzygnął przetarg na inteligentne opomiarowanie AMI

01/07/2022

Stoen Operator rozstrzygnął przetarg na dostawę i instalację kompletnej infrastruktury inteligentnego opomiarowania AMI. Wybór padł na konsorcjum Esmetric i Elgama Elektronika.

Przetarg obejmował dostawę 180 tysięcy liczników zdalnego odczytu w technologii G3 PLC IDIS i instalację urządzeń wraz z uruchomieniem transmisji danych. Ukończenie realizacji projektu jest planowane do końca 2023 roku i pozwoli na osiągnięcie pierwszego kamienia milowego wymaganego Prawem Energetycznym. Etap ten oznacza, że liczniki u 15 procent odbiorców końcowych zainstalowane zostaną rozwiązania zdalnego odczytu.

Konsorcjum Esmetric i Elgama Elektronika wygrało postępowanie, ponieważ spełniło wszystkie wymagania funkcjonalne, techniczne oraz formalne, a ich urządzenie pozytywnie przeszło testy laboratoryjne, w szczególności cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z zapisami umowy zawartej 30 czerwca 2022 roku. Esmetric, przedstawiciel UAB Elgama Elektronika na Polskę, dostarczy 180 tys. urządzeń. Są one objęte 5-letnią gwarancją, a usługi serwisu świadczone będą w Polsce przez lokalnego przedstawiciela.

Zobacz także: Produkcja liczników energii elektrycznej – statystyki

Najważniejsze kryteria w postępowaniu przetargowym 

Dla Stoen Operator priorytetami są bezpieczeństwo wdrażanego rozwiązania oraz jego pełna funkcjonalność. Dostawcy, którzy brali udział w przetargu byli zobowiązani do przekazania próbek urządzeń. Następnie urządzenia te zostały szczegółowo przebadane. Niezależne, renomowane laboratorium, oprócz przeprowadzenia testów funkcyjnych i metrologicznych, sprawdziło je pod kątem cyberbezpieczństwa. Dbałość o najwyższe standardy w tym zakresie wynika z konieczności zabezpieczenia samych zdalnych liczników zdalnego odczytu i ich użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami.

Dostawca, aby móc zakwalifikować się do udziału w przetargu, musiał spełnić szereg innych formalnych wymagań. Należało zapewnić m.in zespół złożony z kierownika oraz inżynierów, którzy mówią płynnie po polsku. Firmy musiały wykazać się także doświadczeniem w dostawach liczników zdalnego odczytu oraz instalacji liczników. 

Co zyska klient?

Instalacja liczników zdalnego odczytu, która u typowego klienta trwa do 30 min, przyniesie użytkownikom wiele korzyści. Specyfika tych rozwiązań pozwala na przykład wyeliminować cykliczne wizyty inkasentów. Urządzenia będą same przesyłać informacje o faktycznym zużyciu energii do jej dostawcy. Zaletą jest także możliwość wprowadzenia zmian związanych z rozliczeniami za energię elektryczną. Sprzedawca będzie mógł zaoferować nowy rodzaj taryf w oparciu o faktyczne zużycie, a nie jak obecnie – o prognozy. Klient natomiast będzie mógł także rozliczać się na zasadzie przedpłat

Stoen Operator, dzięki danym zbieranym przez inteligentne liczniki, będzie mógł efektywniej zarządzać siecią i optymalizować jej pracę. Liczniki umożliwią także szybszą identyfikację awarii w sieci niskiego napięcia oraz lepszą obsługę klienta. 

AMI to zaawansowany projekt wymiany liczników

AMI to kompleksowy projekt, którego nie można traktować jak standardowej wymiany liczników. Jest to wieloetapowy proces. Wymaga m.in. implementacji systemu informatycznego do przetwarzania dużych ilości danych i codziennego odczytu tych liczników. Konieczna jest także przebudowa procesów biznesowych wewnątrz OSD. Stoen Operator przeprowadzi także szereg szkoleń tak, aby pracownicy uzyskali odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi zupełnie nowych urządzeń. 

Przepisy nakazujące wymianę liczników

Konieczność wdrożenia inteligentnych liczników wynika z podpisanej 2 czerwca 2021 roku przez prezydenta RP nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne. Wprowadza ona obowiązek instalacji liczników zdalnego odczytu u 80 proc. odbiorców w gospodarstwach domowych. Zgodnie z tymi przepisami operatorzy do końca 2023 r. będą musieli wymienić co najmniej 15 proc. wszystkich liczników, dwa lata później – 35 proc., natomiast w 2027 roku ma to być już 65 proc.
Stoen Operator od dłuższego czasu prowadził przygotowania do realizacji projektu. W zeszłym roku specjaliści tej spółki wdrożyli system zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej klasy HES-NG, który obecnie jest w stanie obsłużyć praktycznie każdy licznik zgodny z DLMS w komunikacji punkt-punkt. W ramach pierwszego etapu prac projektowych planowane jest zaimplementowanie obsługi komunikacji z koncentratorem danych.

RE na podstawie informacji prasowych Stoen Operator

Zapisz się na bezpłatny newsletter