Rozwój mikroinstalacji będzie odbywał się według określonych zasad

18/05/2020
instalacja fotowoltaiczna na dachu

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekty trzech rozporządzeń w zakresie: przyłączania mikroinstalacji, zasad rozliczeń prosumentów i funkcjonowania spółdzielni energetycznych.

Celem pakietu jest wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad przyłączania i rozliczania energii w ramach mikroinstalacji prosumenckich, które wyeliminują rozbieżności w tym obszarze, a które wynikają z odmiennego podejścia poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych.

Zobacz także: Moc zainstalowana OZE w Polsce

Pakiet rozporządzeń został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 29 maja br.

Pakiet składa się z trzech projektów:

  1. projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym,
  2. projekt rozporządzenia w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej,
  3. projekt rozporządzenia w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych.

Zobacz także: Fotowoltaika prosumencka w Polsce

Wektorowa metoda bilansowania rozwinie rynek prosumencki

Jednym z kluczowych elementów regulacji jest przyjęcie przez Ministerstwo Klimatu optymalnej z punktu widzenia prosumentów, wektorowej metody bilansowania. Pewność i przewidywalność warunków funkcjonowania instalacji prosumenckich będą dodatkowo wspierać rozwój tego typu działalności.

Zobacz także: Stan programu Mój Prąd

Spółdzielnie jako podstawa bezpieczeństwa energetycznego

Analogiczne rozwiązania zastosowano w odniesieniu do spółdzielni energetycznych, dla których również przyjęto optymalne rozwiązania związane z bilansowaniem, dzięki czemu resort klimatu oczekuje, że spółdzielnie energetyczne staną się atrakcyjnym sposobem budowy lokalnej energetyki poprawiającej bezpieczeństwo energetyczne państwa.

RE na podstawie materiałów prasowych Ministerstwa Klimatu

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter