Małe instalacje OZE produkują coraz więcej energii elektrycznej

06/05/2020
system fotowoltaiczny na dachu budynku

Wzrasta ilość energii elektrycznej wytworzonej z małych instalacji OZE. Urząd Regulacji Energetyki opublikował raport, zawierający informacje o małych zielonych źródłach.

Do grupy małych instalacji zaliczane są instalacje o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW. Natomiast do kategorii mikroinstalacji zaliczają się najmniejsze instalacje OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 kW.

Małe źródła OZE w strukturze produkcji energii elektrycznej

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016-2019) ulega nieznacznym, ale zauważalnym zmianom. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej generacji wzrósł z 7 proc. w 2016 roku do 9 proc. w roku 2019.

Na koniec ubiegłego roku moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym w Polsce wynosiła ponad 9 GW, z czego:

  • w małych instalacjach OZE (od 50 do 500 kW) – prawie 163 MW,
  • w mikroinstalacjach (do 50 kW, w tym także prosumenckich) – ponad 1 GW,
  • w dużych instalacjach OZE (powyżej 500 kW) – 7,8 GW.

Zobacz także: Moc instalacji OZE przekroczyła 9 GW

Największą moc ma hydroenergia

Wytwórcy produkowali energię łącznie w 817 instalacjach (jeden wytwórca może posiadać kilka instalacji). Ich łączna moc zainstalowana wynosiła prawie 163 MW. Najwięcej pod względem liczby (341) oraz mocy zainstalowanej (51,5 MW) było w naszym kraju małych instalacji wykorzystujących energię wody. Kolejne pod względem liczby instalacji (247), ale także wielkości mocy zainstalowanej (47,5 MW) były źródła fotowoltaiczne. Natomiast najrzadziej występowały małe instalacje produkujące energię z biomasy. Takie źródła pod koniec 2019 roku były w Polsce tylko dwa.

Rodzaj instalacji OZELiczba instalacjiMoc zainstalowana [MW]
wykorzystujące biogaz (BG)11330,2
wykorzystujące biomasę (BM)20,47
wykorzystujące energię promieniowania słonecznego (PV)24747,5
wykorzystujące energię wiatru (WI)11433,1
wykorzystujące hydroenergię (WO)34151,5
Łącznie817162,8
Instalacje OZE wpisane do rejestru wytwórców energii w małej instalacji w podziale na rodzaj źródła (stan na koniec 2019 roku)

Produkcja energii w małych instalacjach OZE według źródła

Wytwórcy w małych instalacjach OZE (blisko 700 podmiotów) w minionym roku wyprodukowali ponad 342 GWh energii, z czego sprzedawcom zobowiązywanym sprzedali 70 proc. (238 GWh), a sami zużyli lub sprzedali innym sprzedawcom 30 proc. wyprodukowanej energii. Rok wcześniej tego typu instalacje wyprodukowały 208 GWh energii elektrycznej, sprzedając sprzedawcom zobowiązanym do sieci OSD 142 GWh (ponad 68 proc. generowanej energii).

produkcja energii elektrycznej w małych źródłach OZE
Produkcja energii w małych instalacjach OZE w latach 2016–2019 według rodzau źródła (w GWh). Rodzaj instalacji OZE : WO – hydroenergia, WI – energia wiatru, PV – energia promieniowania słonecznego, BG – biogaz inny niż rolniczy, BM – biomasa (wielkości tak małe, że nie widoczne na wykresie).
  • Najwięcej energii – ponad 158 GWh – wyprodukowały małe elektrownie wodne. Z tego źródła w ubiegłym roku pochodziło 46 proc. energii wytworzonej przez wszystkie małe instalacji OZE.
  • Drugim pod względem generacji źródłem były biogazownie wykorzystujące biogaz inny niż rolniczy. Wytworzyły one ponad 102 GWh energii, z czego sprzedały tylko 29 GWh.
  • Na trzecim miejscu znalazły się małe elektrownie wiatrowe, w których wytworzono ponad 51 GWh energii.

Zobacz także: Mikroinstalacje fotowoltaiczne w 2019 r.

Które źródła zarabiają najwięcej?

Procentowo najwięcej energii sprzedawcy zobowiązanemu sprzedały źródła biomasowe (ponad 96 proc.) i wodne (93 proc.) oraz wiatrowe (prawie 89 proc). Z kolei najmniej sprzedały wspomniane już małe źródła biogazowe (28 proc) i wykorzystujące energię słońca (50 proc).

Najwięcej energii ogółem sprzedali wytwórcy z instalacji wykorzystujących hydroenergię (prawie 148 GWh). Ponad trzykrotnie mniej energii sprzedały plasujące się na drugim miejscu małe instalacje wiatrowe (45 GWh).

Liczba wytwórców w małych instalacjach OZE

Na koniec 2016 roku wytwórców w małych instalacjach OZE było 428. Po czterech latach ich liczba zwiększyła się o ponad 60 proc. i na koniec 2019 roku wyniosła 697.

Dla porównania – wytwórców w mikroinstalacjach (w tym prosumenckich) mamy już ponad 155 tys.

RE na podstawie danych URE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter