Małe instalacje OZE mają ponad 3 tysiące wytwórców

09/05/2024
system fotowoltaiczny na dachu budynku

Urzędu Regulacji Energetyki opublikował raport dotyczący wytwarzania energii elektrycznej w małych instalacjach odnawialnych źródeł energii w 2023 roku. Moc małych instalacji OZE wzrosła o ponad 30 proc. w porównaniu do roku 2022, a wyprodukowana w nich energia osiągnęła poziom 4 TWh.

Raporty podsumowujące produkcję energii w małych instalacjach odnawialnych źródeł energii są przygotowywane przez URE od 2016 r. W ciągu 8 lat liczba wytwórców wzrosła ponad 7-krotnie, a ilość produkowanej przez nich energii blisko 23 razy.

Mała instalacja OZE oznacza instalację o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 50 kW do 1 MW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Aktualne brzmienie przepisów regulujących ten obszar obowiązuje od 2022 r., zatem niniejsza edycja raportu obrazuje rzeczywisty roczny przyrost inwestycji w obszarze małych instalacji OZE.
Do końca 2021 r. do rejestru wytwórców małej instalacji wliczano tylko instalacje o maksymalnej mocy do 0,5 MW.

W 2023 r. w małych instalacjach odnawialnych źródeł energii wyprodukowano ponad 4 TWh energii elektrycznej, czyli o blisko 13 proc. więcej niż w 2022 r., kiedy wytworzono ok. 3,6 TWh energii.
Wytwórcy sprzedali sprzedawcom zobowiązanym ponad 80 proc. (ponad 3,2 TWh) wytworzonej energii, a sami zużyli lub sprzedali innym sprzedawcom blisko 19 proc.

Tabela 1. Instalacje OZE wpisane do rejestru wytwórców energii w małej instalacji w podziale na rodzaj źródła. Stan na 31 grudnia 2023 r.

Większość małych instalacji OZE, bo ponad 78 proc., stanowią w Polsce elektrownie fotowoltaiczne. One również odpowiadają za większość zainstalowanej mocy MIOZE (86 proc.) oraz wyprodukowanej przez instalacje tego typu energii (blisko 73 proc).

Na drugiej pozycji, zarówno pod względem liczby instalacji, ich mocy zainstalowanej, jak i wolumenu wyprodukowanej energii, znalazły się elektrownie wiatrowe. Kolejne miejsca zajmują elektrownie wodne i biogazowe. Wciąż pomijalny udział w rynku MIOZE mają natomiast instalacje wykorzystujące biomasę, których udział w generacji energii w Polsce wynosi zaledwie 0,2 proc.

Zobacz także: Produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacjach

Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji

Na koniec 2016 roku wytwórców w małych instalacjach OZE było 428. Po 8 latach ich liczba
wzrosła ponad 7-krotnie i na koniec 2023 roku wyniosła 3025. W porównaniu z rokiem
poprzednim, gdzie na 31 grudnia 2022 r. było ich 2448, wzrost osiągnął ponad 23 proc.

Zobacz także: Wykaz wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji

RE na podstawie danych URE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter