Sunex umocnił się w przetargach

31/05/2021

Sunex S.A., producent i dystrybutor innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii, przejął od spółki Polska Ekologia obsługę zamówień publicznych. Na polskim rynku zamówienia publiczne odpowiadają obecnie za znaczną część sprzedaży urządzeń w zakresie odnawialnych źródeł energii.

  • Sunex przejął sto procent udziałów w spółce Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.
  • Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. była częścią przedsiębiorstwa Polska Ekologia Sp. z o.o. – wykonawcy zamówień publicznych w zakresie odnawialnych źródeł energii.
  • W transakcji zostanie wykorzystana kompensata wzajemnych wierzytelności.

Spółka Polska Ekologia Przetargi, jako cześć przedsiębiorstwa Polska Ekologia, prowadziła działalność związaną z realizacją zamówień publicznych dla jednostek samorządowych w obszarze OZE (fotowoltaika, pompy ciepła). Sunex był dotychczas poddostawcą części urządzeń i wyposażenia dla Polskiej Ekologii, która realizowała dostawy w ramach zamówień publicznych jako wykonawca. Przejęcie biznesu zwiększa więc potencjał przychodowy firmy Sunex. Stanowić będzie jednocześnie dodatkowy impuls do rozwoju produkcji własnej oraz w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy konkurencyjności oferty.

Zobacz także: Fotowoltaika w przetargach – raport

Dostrzegamy duży potencjał w rozwoju działalności przetargowej. Wpływają na to obecne trendy w polityce prowadzonej na poziomie krajowym i europejskim oraz znaczne środki publiczne i prywatne kierowane na transformację energetyczną. Istotnym atutem przejęcia tej części działalności będzie pozyskanie w ramach transakcji znacznego doświadczenia i wiedzy w realizacji tego typu zadań od Polskiej Ekologii – powiedział Romuald Kalyciok, prezes zarządu Sunex S.A.

Kluczowym aktywem Polskiej Ekologii Przetargi Sp. z o.o. jest wniesiony do niej wkład niepieniężny w postaci Działu Technicznego i Działu Ofertowania. W ramach przedsiębiorstwa prowadzona jest działalność w zakresie ubiegania się o udzielanie zamówień publicznych i wykonywanie zamówień publicznych oraz świadczenie na rzecz sektora komunalnego oraz innych podmiotów publicznych usług: dostawy sprzedaży, serwisu, naprawy w zakresie urządzeń fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła oraz instalacji towarzyszących tym urządzeniom. Sunex widzi potencjał w pracownikach i ich specjalistycznej wiedzy o charakterze technicznym, handlowym, organizacyjnym i finansowym.

Aspekt finansowy akwizycji

Bilans spółki Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. sporządzony na dzień 29 marca 2021 r. obejmował aktywa wyłącznie obrotowe na kwotę 9,2 mln zł oraz kapitały własne na poziomie 932 tys. zł. Przedsiębiorstwo wykazało za rok 2020 r. przychody netto w wysokości 30 mln zł.

Zobacz także: Wartość rynkowa firm fotowoltaicznych

Sunex i Polska Ekologia ustaliły cenę sprzedaży udziałów na kwotę 1 200 000 zł. Cena sprzedaży udziałów zostanie uregulowana z wykorzystaniem instytucji potrącenia wzajemnych wierzytelności przysługujących stronom i jest wartością rynkową ustaloną w oparciu o wycenę niezależnego rzeczoznawcy majątkowego.

Transakcja przejęcia przez Sunex spółki Polska Ekologia Przetargi prowadzona była od lutego 2021 r.

Sunex S.A. jest czołowym producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Oferuje m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, systemy montażowe, systemy połączeniowe, zasobniki, grupy pompowe, stacje wymiany ciepła, regulatory solarne. Ponad 60 proc. produkcji firmy trafia za granicę. Spółka zadebiutowała na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych 30 lipca 2015 r. Wcześniej akcje spółki były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect.

RE

Fot. Sunex

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter