Tauron usprawnia zgłaszanie instalacji fotowoltaicznych

16/11/2021

Z powodu dużej liczby zgłoszeń dotyczących przyłączenia instalacji fotowoltaicznych Tauron usprawnia kanały obsługowe. Instalacje będzie można zgłaszać online.

Tylko w pierwszym tygodniu listopada  do Taurona wpłynęło 7 tysięcy nowych zgłoszeń dotyczących przyłączenia mikroinstalacji. Spółka wdrożyła specjalne internetowe narzędzie, za pomocą którego wygodniej będzie można zgłaszać przydomowe mikroinstalacje. Dotychczas większość takich wniosków wpływała mailowo. Teraz zarówno instalatorzy, jak i klienci mogą posługiwać się intuicyjnym i szybkim w obsłudze narzędziem. Formularz dostępny jest na stronie: tauron-dystrybucja.pl/formularz-zm.

Zobacz także: Przetargi na budowę instalacji fotowoltaicznych – ogłoszone wyniki

Jak tłumaczy Tauron, zgłaszanie mikroinstalacji przy użyciu formularza internetowego wyeliminuje najczęstsze błędy i braki we wnioskach. Przy nieprawidłowo wprowadzanych danych formularz nie przepuści wniosku do kolejnego etapu, a system na bieżąco poinformuje o błędach. Automatycznie każdy klient otrzyma też mailowo i SMS-owo potwierdzenie złożenia wniosku.

Nowy formularz online skróci też czas wymiany lub parametryzacji licznika, a to przełoży się na usprawnienie procesu obsługi i przyniesie oszczędności po stronie spółki. Dodatkowo klienci nie będą musieli drukować, a później skanować wypełnionego wniosku.

Zobacz także: Dom z fotowoltaiką – jeszcze bardziej inteligentny

Podczas wypełniania formularza potrzebne są wymagane załączniki. Może to być pełnomocnictwo (jeśli zgłoszenie podpisuje pełnomocnik zgłaszającego) lub oświadczenie instalatora (w przypadku, jeśli zgłoszenia nie składa instalator mikroinstalacji). W niektórych przypadkach, jeśli danego modelu inwertera nie ma w wykazie dostępnym pod linkiem http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow konieczne będą informacje techniczne dotyczące zastosowanych urządzeń.
Wzór pełnomocnictwa oraz oświadczenia instalatora można pobrać ze strony internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

Nowy formularz z czasem zastąpi przyjmowanie wniosków składanych obecnie mailowo i będzie jednym z dwóch stosowanych sposobów przyjmowania wniosków: poprzez formularz online i tradycyjnie, tj. w formie papierowej. Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji są realizowane do 30 dni. 

RE, fot Tauron

Zapisz się na bezpłatny newsletter