APATOR: decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 rok

28/06/2023

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 0,30 zł brutto na jedną akcję. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia łączna kwota z zysku za 2022 rok przeznaczona na dywidendę wynosi 9,8 mln zł.

Prawo do wypłaty dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 1 sierpnia 2023 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 sierpnia 2023 r.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 32.647.073 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(69682)
  [1]=>
  int(68684)
  [2]=>
  int(71349)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter