APATOR: rozszerzenie składu zarządu spółki

22/11/2023

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 22 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza powołała Łukasza Zaworskiego w skład zarządu Apator SA na obecną wspólną 3-letnią kadencję, kończącą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA w 2025 roku.

W związku z powyższym zarząd Apator SA od 22 listopada 2023 roku działa w następującym dwuosobowym składzie:
– Maciej Wyczesany – prezes zarządu,
– Łukasz Zaworski – członek zarządu.

Łukasz Zaworski – członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju produktów współodpowiada za prowadzenie spraw zarządu Apator SA oraz kreowanie i realizację strategii Grupy Apator w obszarze rozwoju produktów.

Zakres obowiązków Łukasza Zaworskiego w Apator SA obejmuje w szczególności:
– odpowiedzialność za przygotowanie oraz realizację strategii spółki w zakresie rozwoju nowych i istniejących produktów,
– odpowiedzialność za obszar rozwoju produktu EE / ICT / Automatyki i OZE,
– ścisłą współpracę z działami sprzedaży w zakresie potrzeb rynku, analiz i trendów rynkowych oraz planów rozwoju i komercjalizacji produktów,
– nadzór nad opracowywaniem i wdrażaniem nowych produktów do produkcji i na rynek,
– nadzór nad budżetem badawczo-rozwojowym całej Spółki,
– odpowiedzialność za realizacje celów budżetowych i strategii Apator SA.

Ponadto Łukasz Zaworski koordynuje na poziomie Grupy Apator:
– strategię rozwoju produktów, we współpracy z obszarami sprzedaży,
– budżety R&D oraz optymalizację wykorzystania zasobów.

Łukasz Zaworski jest absolwentem kierunku fizyka techniczna Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektronika na Politechnice Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Łukasz Zaworski związany jest z Apator SA od 2011 roku, początkowo pracował na stanowisku managera produktów w dziale R&D, następnie jako kierownik projektów, a od 2018 r. pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju Aparatury i Systemów Pomiarowych.
Ponadto:
– od 2018 roku pełni funkcję pełnomocnika zarządu Apator SA ds. Badań i Rozwoju,
– od 2018 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej Apator Metrix SA, spółki zależnej od Apator SA, która jest producentem i dostawcą gazomierzy na rynek krajowy i rynki zagraniczne,
– od 2018 r. wchodzi w skład Rady Dyrektorów Apator Miitors ApS, spółki zależnej od Apator Powogaz SA, która jest jednostką badawczo-rozwojową pracującą nad technologią ultradźwiękową w obszarze opomiarowania wody i ciepła,
– od 2023 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej Apator Rector Sp. z o.o., spółki zależnej od Apator SA, która jest dostawcą produktów i usług informatycznych wspomagających i automatyzujących obsługę procesów biznesowych, w szczególności dedykowanych dla przedsiębiorstw sieciowych, takich jak energetyka.

ESPI, RE

array(3) {
  [0]=>
  int(74049)
  [1]=>
  int(1059)
  [2]=>
  int(74013)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter