APATOR: wybór oferty w postępowaniu PGE Dystrybucja

20/09/2022

Zarząd informuje, że oferta Apator S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza dla Części nr 1 i Części nr 2 w postępowaniu ogłoszonym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w zakresie „Dostaw urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej – liczniki statyczne przedpłatowe” w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą PZP.

Apator S.A. dostarczy liczniki energii elektrycznej umożliwiające pomiar energii w trybie przedpłatowym lub w trybie kredytowym, dodatkowo wyposażone w moduł komunikacyjny w technologii LTE 450 pozwalający na zdalny odczyt licznika.

Wartość oferty w zakresie obu Części wynosi 19 mln zł, z czego wartość oferty podstawowej wynosi 12 mln zł a opcja 7 mln zł.

Realizacja dostaw w zakresie zamówienia podstawowego nastąpi w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

O zawarciu przedmiotowej umowy Apator poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter