GRODNO: szacunkowe przychody za wrzesień 2022 r.

03/10/2022

Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody we wrześniu 2022 r. wyniosły 115,3 mln zł wobec 104,3 mln zł we wrześniu 2021 r., co oznacza wzrost o 10,5% rdr.
Narastająco od początku roku obrotowego tj. za okres sześciu miesięcy od kwietnia do września 2022 r. skonsolidowane przychody wyniosły 585,9 mln zł wobec 541,9 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 8,1% rdr.

Jednocześnie zarząd informuje, iż niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych.

Zobacz także: Komentarz zarządu Grodno S.A. do wyników

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter