NOVAVIS GROUP: zarejestrowanie spółek celowych

15/06/2022

Zarząd Novavis Group S.A. powziął informacje na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 14 czerwca 2022 roku dwóch spółek celowych: NG PV 9 Sp. z o.o. i NG PV 10 Sp. z o.o.

W podmiotach tych spółka posiada 100% udziałów. Spółki celowe zostały powołane w celu zawarcia umów dzierżawy gruntów, na bazie których będą dewelopowane farmy fotowoltaiczne.

Powołanie spółek celowych jest kontynuacją realizacji strategii, na bazie której spółka kontynuuje działania mające na celu budowę znaczącego podmiotu działającego na rynku odnawialnych źródeł energii.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter