Powołanie członków zarządu NOVAVIS Group

25/05/2022

Rada Nadzorcza Novavis Group SA powołała 25 maja 2022 roku do zarządu spółki na nową wspólną kadencję:
Piotra Karmelitę, powierzając funkcję prezesa zarządu,
Pawła Krzyształowicza powierzając funkcję członka zarządu.

Piotr Karmelita
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym.

Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski BMT S.A. w latach 1995-2002 i przed powierzeniem mu funkcji prezesa zarządu był asystentem w latach 1995-1996, kierownikiem projektu 1997, dyrektorem 1998, a następnie członkiem zarządu od 1999 roku. W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla spółek poprzez emisję papierów wartościowych na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym oraz opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby publicznych emisji papierów wartościowych.

W latach 2002-2010 związany z grupą BB Investment S.A., gdzie jako członek zarządu, zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku pełnił również funkcję członka zarządu BBI Capital NFI S.A. obecnie Imperio ASI S.A., gdzie zajmował się zarzadzaniem funduszem o charakterze private equity. Od 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu Novavis Group S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, prowadzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym.

Piotr Karmelita jest prezesem zarządu w spółkach: NG PV 1 Sp. z o.o., NG PV 2 Sp. z o.o., NG PV 3 Sp. z o.o., NG PV 4 Sp. z o.o., NG PV 5 Sp. z o.o., Mille Vis Sp. z o.o., Impera Property Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej w spółkach Voolt S.A., Exorigo-Upos S.A. i RVenture I ASI Sp. z o.o.

Paweł Krzyształowicz
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji badań rynku i marketingu. Od 2011 roku związany z kilkunastoma spółkami z polskiego rynku kapitałowego w zakresie relacji inwestorskich, ładu korporacyjnego, doradztwa strategicznego, compliance, prawa handlowego, a także pośrednictwa w kontaktach z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie na rynkach NewConnect i Catalyst, Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. Sprawował również funkcję doradcy kilku polskich spółek handlowych w zakresie strategii i finansów.

Obecnie pełni funkcję menadżera wielkoskalowych projektów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, członka Rady Nadzorczej VOOLT S.A, a także członka zarządu Paged Energy S.A. Na przestrzeni ostatnich lat odpowiedzialny za relacje biznesowe oraz negocjacje podmiotów z międzynarodowymi przedsiębiorstwami i funduszami inwestycyjnymi, m.in. z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Węgier, Litwy, Stanów Zjednoczonych oraz Chińskiej Republiki Ludowej. Od 2020 roku pełni funkcję członka zarządu Novavis Group S.A. wcześniej jako Rubicon Partners S.A.

Zobacz także: Ranking spółek fotowoltaicznych według wartości rynkowej

RE

array(3) {
  [0]=>
  int(29673)
  [1]=>
  int(60852)
  [2]=>
  int(41618)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter