ONDE: roboty budowlane przy elektrowniach pv

13/12/2022

ONDE S.A. informuje, iż w dniu 13 grudnia 2022 r. zawarł umowę na roboty budowlane, na niżej określonych warunkach:
1. Inwestor: 10 spółek celowych należących w 100% do PAD RES Group B.V.
2. Całkowita wartość kontraktów: ok. 80 mln zł.
3. Przedmiot kontraktów: kompleksowe roboty budowlane przy budowie dziesięciu elektrowni fotowoltaicznych w formule BoS, z wyłączeniem dostaw modułów.
4. Termin realizacji kontraktów: 27.09.2024
5. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych.
6. Kary i odpowiedzialność:
– kara umowna za opóźnienie w realizacji kontraktu 0,24% wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki;
– maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych nie przekroczy 30% wartości kontraktu;
7. Pozostałe warunki umów, w tym dotyczące zabezpieczeń oraz gwarancji i rękojmi, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Odpowiedzialność z tytułu realizacji kontraktów została ograniczona do wysokości 130% wynagrodzenia.

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(38175)
  [1]=>
  int(29673)
  [2]=>
  int(55365)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter