ONDE: umowa na roboty przy budowie farmy wiatrowej

20/10/2022

Zarząd ONDE S.A. informuje, iż w dniu 20 października 2022 r. konsorcjum firm ONDE S.A. oraz PQ sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zawarło umowę o roboty budowlane, na niżej określonych warunkach:

1. Inwestor: FEN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
2. Całkowita wartość kontraktu netto: 63,4 mln zł netto, w tym wartość przypadająca na ONDE S.A.: 34,9 mln zł netto.
3. Przedmiot kontraktu: wykonanie kompleksowych prac dotyczących budowy farmy wiatrowej składającej się łącznie z 13 turbin wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
4. Ostateczny termin realizacji kontraktu: 31.08.2024 r.
5. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Termin płatności faktur wynosi 30 dni.
6. Kary i odpowiedzialność:
– Kary umowne za opóźnienie w realizacji kontraktu 0,3% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia;
– Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych nie przekroczy 20% wartości Kontraktu;
– Okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat.

Odpowiedzialność Konsorcjum z tytułu realizacji kontraktu została ograniczona do wysokości wynagrodzenia kontraktowego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Czytaj także: Wartość rynkowa spółek fotowoltaicznych RANKING

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(36639)
  [1]=>
  int(65559)
  [2]=>
  int(32190)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter