ONDE: przegląd opcji strategicznych

23/06/2022

Zarząd ONDE S.A. informuje o podjęciu w dniu 23 czerwca 2022 r. decyzji dotyczącej rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych związanego z dalszym rozwojem portfela projektów w obszarze energetyki odnawialnej.

W trakcie planowanego przeglądu rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym w szczególności pozyskanie partnera strategicznego lub finansowego, zawarcie partnerstwa strategicznego lub utworzenie joint venture z partnerem strategicznym, w tym z uwzględnieniem potencjalnej odsprzedaży udziałów w takich projektach na rzecz partnera i/lub objęcia udziałów nowej emisji w takich projektach przez partnera.
W ramach rozpoczętego procesu przeglądu opcji strategicznych, zarząd nie rozważa przeprowadzenia emisji akcji spółki.

Przegląd ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii rozwoju spółki nakierowanej na tworzenie wartości dla akcjonariuszy oraz umacnianie pozycji jako jednego z liderów w sektorze energetyki odnawialnej w Polsce, przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych wpływających na koszty i warunki pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Spółka przy realizacji procesu przeglądu opcji strategicznych będzie współpracować z profesjonalnymi doradcami, którzy będą wspierać spółkę w ramach tego procesu.

Dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter