ONDE: budowa dwóch farm fotowoltaicznych

20/06/2023

Spółka ONDE S.A. otrzymała polecenie rozpoczęcia robót, skutkujące wejściem w życie umowy o roboty budowlane na dostawę, montaż i uruchomienie systemu fotowoltaicznego obejmującego dwa projekty fotowoltaiczne, każda o mocy 10 MW, łącznie 20 MW, w formule EPC, zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

Inwestorem jest IBC SE PL19 sp. z o.o. spółka należąca do inwestorów AFCON RENEWABLE ENERGY A.R.E. LTD oraz EUROENERGY Libra Group.
Całkowita wartość umowy: ok. 48 mln zł netto.
Przedmiot umowy: kompleksowe roboty budowlane przy budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych w formule EPC z dostawą modułów.
Termin realizacji: 31.05.2024 r.
Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych.
Kary umowne i odpowiedzialność:
– za opóźnienie w realizacji umowy lub określonych etapów z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – 0,1% wynagrodzenia kontraktowego netto za każdy pełny dzień opóźnienia, przy czym maksymalna wartość kar z tego tytułu nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia kontraktowego netto,
– maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych ze wszystkich pozostałych tytułów nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia kontraktowego netto.
Zabezpieczenia: gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa w wysokości 10% wynagrodzenia kontraktowego netto na okres realizacji kontraktu oraz 5% wynagrodzenia kontraktowego netto na okres gwarancji i rękojmi.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu realizacji kontraktów została ograniczona do wysokości 100% wynagrodzenia kontraktowego netto.

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(69682)
  [1]=>
  int(70307)
  [2]=>
  int(68684)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter