Połączenie Apatora ze spółką zależną Elkomtech

03/01/2022

W dniu 3 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu połączenia spółki Apator SA z siedzibą w Toruniu ze spółką zależną Apator Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Apator Elkomtech SA na Apator SA.

Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Apator SA wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Apator Elkomtech SA.

Z uwagi na fakt, iż Apator SA był właścicielem 100% akcji spółki Apator Elkomtech SA, połączenie odbyło się w ramach procedury uproszczonej na podstawie art. 516 § 6 k.s.h, bez podwyższania kapitału zakładowego Apator SA, a także bez wydania nowych akcji.

Zobacz także: Rejestracja połączenia Apator SA ze spółką zależną Apator Elkomtech SA

Zapisz się na bezpłatny newsletter