Inspekcja Handlowa zakwestionowała osiem źródeł światła LED

05/02/2024
źródła światła LED pod kontrolą Inspekcji Handlowej

Źródła światła LED zostały skontrolowane przez Inspekcję Handlową. Przedsiębiorcom grożą kary finansowe.

Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej w Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu od lipca do października 2023 r. skontrolowały 20 modeli źródeł światła LED. Sprawdzone została poprawność uwidaczniania etykiet energetycznych w sklepach stacjonarnych i online, a eksperci zbadali produkty laboratoryjnie.

Kontroli poddano 16 sklepów stacjonarnych i 1 dostawcę. 15 przedsiębiorców prowadziło również sprzedaż internetową. 12 produktów pochodziło z Chin, 5 – z Polski, po 1 – ze Szwecji, Bułgarii i Holandii.

Kontrola formalna źródeł LED

Wybrani przedsiębiorcy pochodzili z monitoringu własnego UOKiK, sygnałów z rynku oraz dostępności wyrobów. Inspektorzy zweryfikowali, czy:

 1. etykieta efektywności energetycznej jest eksponowana we właściwy sposób w sklepach stacjonarnych i online,
 2. karta informacyjna produktu jest dostępna dla konsumenta w punkcie sprzedaży i online.

Na 20 źródeł światła zakwestionowano 7, w tym:

 • 3 modele – nieprawidłowo sporządzona karta produktu lub etykieta energetyczna na www albo ich brak.
 • 2 modele – brak etykiety efektywności energetycznej online.
 • 1 model – nieprawidłowo sporządzona karta produktu.
 • 1 model – nieprawidłowo sporządzona dokumentacja techniczna.

3 modele miały więcej niż jedną niezgodność.

Badania laboratoryjne

Eksperci sprawdzili parametry zadeklarowane na etykietach efektywności energetycznej:

 • energia elektryczna w kWh zużywana przez 1000 godzin przez włączone źródło światła,
 • użyteczny strumień świetlny – tzw. moc światła – im więcej lumenów, tym więcej światła dostarcza żarówka czy LED,
 • moc w trybie włączenia, tj. ilość mocy zużywanej do wytworzenia światła,
 • klasa efektywności energetycznej.

W 1 produkcie deklaracje dostawcy nie zgadzały się z rzeczywistością.

Wynik badania wpłynął też na ocenę klasy efektywności energetycznej – to jeden z czynników, od których ona zależy.

Efekty kontroli Inspekcji Handlowej

Po przeprowadzeniu kontroli źródeł światła LED podjęto konkretne działania:

 • 1 przypadek – kara ponad 6 tysięcy zł dla sprzedawcy.
 • 6 przypadków – wobec dostawców lub sprzedawców trwają postępowania administracyjne, które mogą zakończyć się nałożeniem kar.
 • 1 przypadek – przekazanie informacji o braku dokumentacji technicznej organowi nadzoru w Czechach, gdzie produkt został wprowadzony do obrotu.

Zobacz także: Lista skontrolowanych źródeł światła LED

Źródła światła LED – podsumowanie kontroli formalnej i laboratoryjnej

W sumie Inspekcja Handlowa zakwestionowała 8 źródeł światła.

 • W 1 przypadku – niezgodność zadeklarowanych na etykiecie parametrów i zawyżona klasa efektywności energetycznej.
 • W 7 przypadkach:
  • brak etykiety energetycznej na stronie www;
  • nieprawidłowo sporządzona karta produktu na stronie www lub jej brak;
  • nieprawidłowo sporządzona dokumentacja techniczna.

RE na podstawie danych UOKiK

Zapisz się na bezpłatny newsletter