Apanet wrócił do zysków

01/06/2020
byk giełdowy z napisem Apanet

Niespełna 290 tys. zł wyniósł w 2019 r. skonsolidowany zysk netto Apanetu. Rok wcześniej spółka miała stratę, dwa lata wcześniej – zysk, trzy lata wcześniej – stratę. Zmienna była też dynamika przychodów. W 2019 r. była wysoka, bo sięgnęła 45 proc., ale osiągnięta sprzedaż była jednocześnie niższa niż w – jak do tej pory rekordowym – 2017 r.

Nadzieję na większą stabilność daje podpisane 31 maja 2019 r. porozumienie akcjonariuszy, reprezentujących 79,5 proc. kapitału. Zakończone zostały postępowania procesowe pomiędzy spółką a spółką zależną Apanet Green System. Odzyskano nad nią pełną kontrolę. Przedmiotem jej działalności jest tworzenie systemów sterowania oświetleniem dróg, miejsc publicznych oraz obszarów przemysłowych. W 2019 r. spółka ta realizowała m.in. kontrakty na drodze ekspresowej S5, odcinku autostrady A1 oraz w takich miastach, jak Bydgoszcz, Opole i Tychy.

Tymczasem sam Apanet pracuje nad poszerzeniem kompetencji grupy o obszary elektromobilności, fotowoltaiki i magazynowania energii. W 2019 r. nie przyniosło to jednak jeszcze żadnych wymiernych rezultatów. W spółce zależnej opracowano jedynie koncepcję projektu stacji ładowania pojazdów elektrycznych jako uzupełnienie systemu sterowania oświetleniem ulicznym.

Apanet20182019zmiana r/r
przychody2,363,4245%
wynik operacyjny-0,580,28
wynik netto-0,680,29
mln zł

Raport za 2018 r.

Konflikt pogrążył Apanet

W trzecim i czwartym kwartale 2018 r. Apanet zaprzestał konsolidowania (uwzględniania) wyników spółki zależnej Apanet Green System, w której skupiona była działalność operacyjna grupy. Skutkiem są niemal zerowe przychody w ubiegłym roku i powiększenie strat.

Powodem decyzji o  nieobejmowaniu konsolidacją spółki zależnej jest brak dostępu do jej danych finansowych i toczące się spory sądowe z Andrzej Lisem (byłym prezesem Apanetu), co de facto nie pozwala na sprawowanie kontroli nad spółką-córką. To nie znaczy, że zaprzestała ona działalności: realizuje wcześniej rozpoczęte kontrakty i pozyskuje nowe, ale czas pokaże, czy i kiedy Apanet będzie czerpał z tego profity.

Tymczasem trwa postępowanie prokuratorskie, rozpoczęte 1 lipca 2018 r., które zmierza do ustalenia, czy – jak twierdzi obecny zarząd Apanetu – w okresie od 1 sierpnia do 20 września 2017 r. doszło do nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Andrzeja Lisa, co poskutkowało wyrządzeniem spółce znacznej szkody majątkowej. Andrzej Lis nie pozostaje dłużny i próbuje odzyskać kontrolę nad Apanetem – m.in. wnioskował o wykreślenie z KRS Dariusza Karolaka jako prezesa zarządu i wpisanie siebie w to miejsce. Sąd oddalił jednak ten wniosek. Inwestorzy giełdowi zareagowali na to pozytywnie, bo kurs wyraźnie wzrósł, ale wciąż jest o ponad połowę niższy niż w czasach sprzed wybuchu konfliktu.

Apanet20172018zmiana r/r
przychody0,090,00-97%
wynik operacyjny-0,14-0,2679%
wynik netto-0,14-0,2794%
mln zł

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter