LUG pozbywa się udziałów w afrykańskiej spółce

02/06/2021
fabryka LUG w Nowym Kisielinie

Z końcem maja 2021 r. LUG postanowił sprzedać wszystkie swoje udziały w spółce LUG West Africa. Spółka zlokalizowana była w Lagos (Nigeria). Udziałowcem był Jintech.

Spółka LUG West Africa Limited funkcjonowała od czerwca 2020 r. Udziały w wysokości 15% posiadała w niej firma Jintech Management Ltd. Prezesem zarządu był Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

W ramach podpisanej umowy inwestycyjnej, LUG sprzeda na rzecz Jintech wszystkie posiadane udziały w LUG West Africa za cenę 2 100 000 Niara. Jednocześnie z chwilą sprzedaży udziałów prezes zarządu LUG S.A. zrezygnuje z pełnienia funkcji prezesa zarządu w spółce LUG West Africa.

Umowa inwestycyjna określa obszary dalszej współpracy i rozwoju sprzedaży produktów LUG na rynku afrykańskim, z uwzględnieniem realizowanych obecnie i przyszłych kontraktów. Jednocześnie przeformułowana została obecność LUG na rynku nigeryjskim i rynkach Afryki Zachodniej. LUG skupi się rozwoju sprzedaży na tamtejszym rynku w oparciu o sprawdzonych partnerów lokalnych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych ryzyk związanych z bezpośrednim funkcjonowaniem firmy na rynku nigeryjskim i rynkach Afryki Zachodniej.

LUG jest polskim producentem sprzętu oświetleniowego. Spółka jest notowana na NewConnect w Warszawie. Dysponuje placówkami zagranicznymi w Niemczech, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Argentynie i Turcji.
Grupa Kapitałowa LUG S.A. zakończyła rok 2020 skonsolidowanymi przychodami na poziomie 182,74 mln zł, które były o 8,5% wyższe niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 6,91 mln zł wobec straty w wysokości 5,8 mln zł przed rokiem.

Zobacz także: Przemysł oświetleniowy w Polsce – RAPORT

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter