Nowoczesne analizatory jakości energii elektrycznej

15/11/2019
GPZ Szwedzka Poznań ENEA

Enea Operator zainstalowała pierwsze, nowoczesne analizatory jakości energii elektrycznej w sieci. Urządzenia są zamontowane w stacji transformatorowej farmy fotowoltaicznej Gubin o mocy 1,5 MW.

We wrześniu 2019 r. zespół pracowników Enei Operator po raz pierwszy instalował analizatory jakości energii elektrycznej, które oprócz pomiaru typowych parametrów jakości energii zwiększą zakres analiz o pasmo 2kHz-150kHz. Poszerzenie pasma sprawi, że operator będzie dysponował jeszcze większą wiedzą o procesach zachodzących w sieci m.in. poprzez znajomość poziomu zakłóceń i ich wpływu na pracę urządzeń. Wiedza ta będzie bardzo przydatna do planowania inwestycji sieciowych oraz pozwoli lepiej zarządzać procesem przyłączania odnawialnych źródeł energii.

System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii” to jeden z trzech kluczowych projektów badawczo-rozwojowych realizowanych obecnie przez Eneę Operator. Wpisuje się w strategiczne inicjatywy obszaru dystrybucji Grupy Enea. Implementacja wyników i produktów tego projektu będzie znaczącym krokiem w realizacji idei inteligentnych sieci tzw. smart grids – podkreślił Wojciech Drożdż, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki.

Monitorowanie jakości energii elektrycznej przy pomocy analizatorów stanowi część prac realizowanych w ramach projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez Eneę Operator. Projekt „System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Realizowany jest wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, a pracom badawczym przygląda się również uczestnik prestiżowego programu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie Lok Choon Long z Malezji.

RE na podstawie materiałów ENEA

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter