Jak wykryć niebezpieczne produkty w instalacjach elektrycznych?

04/05/2021
  • W Europie umiera 1300 osób rocznie z powodu następstw wadliwych instalacji elektrycznych.
  • 16 lipca 2021 r. wchodzą w życie przepisy UE dotyczące nadzoru rynku i zgodności produktów.
  • Organizacja MSSI Electrical przygotowała serię filmów o bezpieczeństwie produktów elektrycznych.
  • Rynek polski jest monitorowany przez Sekcję Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE).

Zgodnie z nowymi przepisami UE dotyczącymi nadzoru rynku produktów (1), które mają wejść w życie 16 lipca 2021 r., podmioty gospodarcze w całym łańcuchu dostaw będą miały większą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności produktów udostępnianych na obszarze UE. Ponadto nowe rozporządzenie określa ramy prawne dla ściślejszej współpracy między organami nadzoru rynku oraz między podmiotami gospodarczymi i organami nadzoru rynku.

Od 2015 r. MSSI-Electrical, Inicjatywa Wspierania Nadzoru Rynku dla produktów elektroinstalacyjnych, inicjatywa CECAPI, producenci oraz ich i krajowe stowarzyszenia branżowe połączyli siły, aby aktywnie wspierać lokalne działania egzekwowania prawa oraz zbiorowe wysiłki na rzecz zapewnienia, że w Europie będą stosowane produkty w stu procentach zgodne.

Zobacz także: Laur Jakości dla polskiego producenta przewodów i osprzętu

Organizacje wspierające inicjatywę MSSI przygotowały serię filmów na temat bezpieczeństwa produktów. Filmy mają na celu podniesienie świadomości importerów, hurtowników i instalatorów produktów elektroinstalacyjnych na temat ich roli w określaniu, kupowaniu, sprzedawaniu i instalowaniu zgodnych produktów, zaznaczając tym samym – konieczność bezpieczeństwa i ochrony życia.

Niestety, każdego roku w Europie średnio 1300 osób umiera w wyniku porażenia prądem lub pożaru spowodowanego wadliwą instalacją elektryczną(2) chociaż przypisuje się je różnym przyczynom, niezgodne produkty elektryczne mogą być czynnikiem przyczyniającym się do tego. Przygotowane przez MSSI Electrical filmy informują importerów, dystrybutorów, hurtowników, instalatorów i użytkowników końcowych o znaczeniu specyfikacji, sprzedaży, kupowania i instalowania zgodnych z wymogami produktów elektroinstalacyjnych w celu ochrony życia przed ryzykiem pożaru.

Zobacz także: Producent decyduje, co produkuje i odpowiada prawnie za swoje decyzje

MSSI-Electrical z zadowoleniem przyjmuje nowe przepisy, a zwłaszcza włączenie art. 9 w celu zacieśnienia współpracy między organami nadzoru rynku i organizacjami reprezentującymi podmioty gospodarcze, w celu promowania zgodności, podnoszenia świadomości i pomocy w identyfikowaniu niezgodnych produktów. Filmy MSSI-Electrical, mające na celu wspieranie branży, podkreślają niebezpieczeństwo związane z niezgodnymi produktami i przedstawiają kilka łatwych do wykonania praktycznych kroków, które pomogą wykryć potencjalnie niezgodne produkty instalacji elektrycznych. Z niecierpliwością czekamy na dalsze wspólne wysiłki z władzami lokalnymi w ramach tego praktycznego podejścia do podnoszenia świadomości, zapewniania szkoleń i wsparcia w celu zapewnienia zgodności produktów i bezpieczeństwa użytkowników końcowych ─ powiedział Pierre Selva, dyrektor ds. oceny zgodności i nadzoru rynku w Schneider Electric oraz Convenor w MSSI.

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) współpracuje z europejską organizacją MSSI Electrical. W ramach tej współpracy, podmioty wspierają lokalne organy w zakresie monitorowania rynku w obszarze produktów i systemów oraz podejmują stosowne działania poprzez informowanie właściwych organów nadzoru rynku o produktach, do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności z normami i wymaganiami. 

MSSI Electrical, inicjatywa non-profit, jest obsługiwana przez Partnerstwo ORGALIM w Brukseli. Celem MSSI Electrical jest pomoc w eliminacji niebezpiecznych i niezgodnych z wymogami produktów elektrycznych w Europie, aby pomóc chronić ludzi, towary i mienie. Współpracując z organami handlowymi, organami nadzoru rynku i organami ścigania, MSSI Electrical zapewnia informacje i szkolenia w celu wsparcia wysiłków mających na celu zapewnienie, że sto procent produktów używanych w Europie jest bezpiecznych i zgodnych z przepisami. Niektóre z największych światowych firm zajmujących się innowacjami w zakresie produktów elektrycznych współpracują w celu podniesienia świadomości i poinformowania właściwych osób, w tym operatorów łańcucha dostaw, organów celnych i innych organizacji rządowych.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. W sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów.

(2) Forum Europejskiego Bezpieczeństwa Domowego Elektrycznego, Biała księga Bezpieczeństwo elektryczne w mieszkaniach. Jak zapewnić postęp, Marzec 2020

Zapisz się na bezpłatny newsletter