Spada udział OZE w elektroenergetyce

18/11/2019
fotowoltaika

GUS opublikował dane dotyczące energii ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2018 roku. Zużycie energii z OZE wykazywało w ostatnich latach niewielką tendencję zwyżkową. Natomiast elektroenergetyka notuje od trzech lat spadki udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Jakie są przyczyny?

Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2018 r. wyniosła 367 091 TJ. Główny udział miały: biopaliwa stałe (68,88%), energia wiatru (12,55%) i biopaliwa ciekłe (10,33%). Energia słoneczna stanowiła 0,94% (3469 TJ).

Udział OZE w zużyciu energii

W 2018 roku wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł tylko o 0,26 punktów proc. do 11,16%.

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na nieznaczny wzrost były:

  • wzrost końcowego zużycia energii brutto o 1,13%,
  • wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych o 3,48%.

Energia elektryczna z OZE

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wyniósł w 2018 roku 13,03%, tj. zmniejszył się o 0,06 punktów proc. rdr., co wynika ze wzrostu zużycia energii odnawialnej o 1,28%, przy wzroście zużycia energii elektrycznej (o 1,76%).

Udział energii elektrycznej z OZE w zużyciu energii w Polsce
Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w końcowych zużyciu energii brutto w elektroenergetyce w Polsce w latach 2007-2018. Źródło: GUS

Zobowiązania Polski w UE

Państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Ogólny cel zakłada 20%, natomiast Polska zobowiązała się do 15%, a więc brakuje jeszcze 3,84%. Polska jest wśród 17 krajów UE, które dążą do wyznaczonego celu – 11 krajów już go osiągnęły.

RE

Fot. Tauron

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter