APATOR: wybór oferty Apator w postępowaniu Energa Operator

28/10/2022

Zarząd informuje, że oferta Apator S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w Części nr 1 w postępowaniu ogłoszonym przez Energa Operator S.A. na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej.

Warunki przetargu przewidywały, iż jednemu wykonawcy będzie mogło być udzielone zamówienie tylko na jedną część przetargu.

Wartość oferty dla Apator S.A. w ramach zamówienia podstawowego wynosi 63,3 mln zł. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w związku z powyższym wartość oferty może wzrosnąć do kwoty ok. 76 mln zł.

Realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników przetargu, zgodnie z regulaminem Energa Operator S.A. Zawarcie umowy przewidziane jest po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

O zawarciu przedmiotowej umowy Apator poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zobacz także: Wartość rynkowa firm elektrotechnicznych RAPORT

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter