COLUMBUS ENERGY: powołanie wiceprezesa zarządu

01/08/2022

Zarząd Columbus Energy S.A. informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza spółki powołała z chwilą podjęcia uchwały Michała Gondka do zarządu i powierzyła mu pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu.

Michał Gondek od początku swojej ścieżki zawodowej jest związany z energetyką odnawialną. Z Grupą Columbus związał się w 2013 r. W ostatnich latach pełnił funkcję dyrektora Pionu Techniczno-Inwestycyjnego. Był odpowiedzialny m.in. za realizację inwestycji, rozwój produktów oraz wprowadzanie nowych technologii w Grupie. Przez ostatnie dwa lata pełnił też funkcję prokurenta Columbus Energy S.A. Od lipca br. jest prezesem zarządu Columbus Energy a.s., działającej w Republice Czeskiej.
Michał Gondek jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Energetyki i Paliw. Ukończył także studia podyplomowe Executive MBA.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter