ELEKTROTIM: umowa z PGE Dystrybucja

02/08/2022

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 02.08.2022 r. zawarła z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie umowę, której przedmiotem jest wykonanie zadnia „Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji 110 kV „Małopole” gm. Dąbrówka wraz z linią zasilającą 110 kV”.

Umowa zostanie zrealizowana do dnia 31.10.2023 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 22 870 000,00 PLN netto.
Gwarancja na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy.

Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter