ELEKTROTIM: umowa z PGE na roboty energoelektryczne

07/07/2022

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 07.07.2022 r. powzięła informację o zakończeniu postępowania przetargowego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi i wyborze oferty złożonej przez ELEKTROTIM S.A. jako oferty najkorzystniejszej.
Przetarg dotyczy postępowania pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania Oddziału Łódź RE Łowicz: Modernizacja rozdzielni 110kV oraz dobudowa pola liniowego na stacji energetycznej 110/15kV GZP Boryszew”.
Cena oferty wynosi 8 673 000,00 PLN netto.

ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter