GRODNO: szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2022/2023

05/08/2022

Zarząd Grodno S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za pierwszy kwartał roku obrotowego 2022/2023, tj. za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Dane skonsolidowane:
Przychody ze sprzedaży: 266,4 mln zł wobec 241,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 10%.
EBITDA: 13,7 mln zł wobec 12,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 11%.
EBIT: 11,8 mln zł wobec 10,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 10%.
Zysk netto: 8,6 mln zł wobec 8,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 4%.

Dane jednostkowe:
Przychody ze sprzedaży: 265,5 mln zł wobec 236,9 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 12%.
EBITDA: 12,6 mln zł wobec 10,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 25%.
EBIT: 10,8 mln zł wobec 8,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 26%.
Zysk netto: 8,0 mln zł wobec 6,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 19%.

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2022/2023 na wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów oraz pozycji wynikowych Spółki wpłynęła wyższa sprzedaż w segmentach dystrybucji materiałów elektroinstalacyjnych, oświetlenia, automatyki budynkowej i rozwiązań dla przemysłu. Niższe rdr. przychody Spółka odnotowała w segmentach OZE oraz kabli i przewodów, co związane było w dużym stopniu z niższą sprzedażą mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Wyższa dynamika wzrostu jednostkowych pozycji wynikowych wobec dynamiki wzrostu skonsolidowanych pozycji wynikowych związana była z procesem przeniesienia działalności handlowej spółki zależnej Magma do Grodno S.A.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego.

RE

array(3) {
  [0]=>
  int(38447)
  [1]=>
  int(62349)
  [2]=>
  int(63322)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter