Zarząd LUG S.A. powołał prokurenta

25/03/2022

Zarząd spółki LUG S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie powołania prokurenta spółki (prokura samoistna) w osobie Jakuba Wtorkowskiego.

Jakub Wtorkowski jest związany z Grupą Kapitałową LUG S.A. od 2018 r. Doświadczenie zdobywał w bankowości przede wszystkim w obszarach finansowania korporacji oraz wyceny przedsiębiorstw. Pracę w Grupie LUG rozpoczął jako analityk biznesowy, obejmując następnie funkcję dyrektora Finansów Strategicznych i Ryzyka oraz prokurenta kluczowej spółki LUG Light Factory Sp. z o. o.
Obszar jego aktualnych kompetencji obejmuje nadzór nad procesami wewnętrznymi spółek zależnych od LUG, ich optymalizację oraz finansowanie Grupy.

W ramach stosunku pracy Jakub Wtorkowski jest zatrudniony w LUG Light Factory Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora Finansów Strategicznych i Ryzyka na podstawie umowy o pracę z dnia 7 maja 2018 roku. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Jakub Wtorkowski posiada tytuł magistra. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Ekonomia oraz Master Studies in Finance.

W okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcje w organach lub był wspólnikiem następujących spółek:
• członek Zarządu LUNA Sp. z o. o.
• prokurent LUG Light Factory Sp. z o.o.
• prokurent LUG Services Sp. z o.o.
• dyrektor zarządzający LUG Lighting UK Ltd.

Zobacz także: Przemysł oświetleniowy w Polsce

RE

array(3) {
  [0]=>
  int(56017)
  [1]=>
  int(55678)
  [2]=>
  int(59279)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter