LUG: wyniki finansowe po czwartym kwartale 2022 roku

09/02/2023

Zarząd LUG opublikował wstępne dane finansowe za czwarty kwartał 2022 roku. Grupa LUG odnotowała kolejne wzrosty przychodów ze sprzedaży, osiągając wynik 63,5 mln zł. To o 5,6% więcej w stosunku do analogicznego wyniku zeszłorocznego. Wysoka dynamika przychodów w roku 2022 związana była z realizacją projektów infrastrukturalnych, które zgodnie z cyklem koniunkturalnym branży oświetleniowej, zakończone zostały w IV kwartale roku. W ostatnim kwartale roku widoczne są również przychody zrealizowane w ramach projektu modernizacji oświetlenia Warszawy, które w danym okresie wyniosły 11,03 mln zł, a narastająco w całym 2022 roku – 22,49 mln zł.

Pogarszające się warunki ekonomiczne prowadzenia biznesu znacząco wpłynęły na poziom rentowności Grupy Kapitałowej w całym roku 2022. Galopując inflacja, presja płacowa oraz historycznie wysokie poziomy stóp procentowych, przełożyły się na wzrost obciążeń kosztowych na wszystkich poziomach organizacyjnych – mówi Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

Zysk brutto na sprzedaży w IV kwartale minionego roku osiągnął poziom 22,4 mln zł, wobec 19,34 mln zł w analogicznym kwartale 2021 r. (+15,8% rdr.), przy poziomie marży brutto na sprzedaży 35,3% (+3,1 p.p. rdr.).
Po czterech kwartałach 2022 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 88,18 mln zł, wzrastając o 13,7 % rdr. W ujęciu narastającym za dwanaście miesięcy minionego roku, marża brutto na sprzedaży osiągnęła poziom 37% i była niższa o -1,0 p.p. w stosunku do 2021 roku. Czynnikiem negatywnie oddziałującym na procentowy wzrost marży poniżej założonego pułapu 40%, było znaczące pogorszenie warunków prowadzenia biznesu, co bezpośrednio przekładało się na wzrost kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów.

Wynik operacyjny w IV kwartale 2022 roku wyniósł 0,72 mln zł w stosunku do 0,2 mln zł
w IV kwartale 2021 roku (+255,7% rdr.). Narastająco, w okresie czterech kwartałów, skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 88,8% i wyniósł 8,22 mln zł wobec 4,35 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Marża operacyjna w ostatnim kwartale 2022 roku wyniosła 1,1% (+0,8 p.p. rdr.), natomiast narastająco po 12 miesiącach 2022 roku wyniosła 3,4% (+1,3 p.p. rdr.).

W IV kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa LUG wypracowała skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 3,74 mln zł, wobec 3,12 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku (+19,9%). Marża EBITDA wyniosła w IV kw. 2022 roku 5,9% i była o 0,7 p.p. wyższa rok do roku. Natomiast narastająco w całym 2022 roku wynik EBITDA wyniósł 19,79 mln zł i był wyższy o 35,6% niż w analogicznym okresie 2021 roku, gdy wynosił 14,6 mln zł. W całym 2022 roku marża EBITDA osiągnęła poziom 8,3% wobec 7,2% przed rokiem (+1,1 p.p. rdr.).

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LUG w 2022 roku wyniósł 3,1 mln zł. W IV kwartale br. zysk netto wyniósł 0,67 mln zł, wobec 2,1 mln zł w analogicznym kwartale 2021 roku. Marża netto wyniosła odpowiednio 1,1% w IV kwartale 2022 oraz 1,3% w okresie czterech kwartałów 2022 roku. Kluczowy wpływ na poziom marży netto miały wyższe koszty finansowe wynikające z rosnących stóp procentowych zarówno w Polsce, jak i w strefie euro, a także wysoki poziom kosztów półproduktów (głównie w zakresie komponentów elektronicznych), surowców energetycznych czy kosztów transportu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Ostateczne wartości danych finansowych zostaną opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2022 roku, którego publikacja została zaplanowana na 14 lutego 2023 roku.

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek elektrotechnicznych RANKING

RE na podstawie materiałów LUG

array(3) {
  [0]=>
  int(65830)
  [1]=>
  int(1059)
  [2]=>
  int(41618)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter