MDI ENEGIA: budowa elektrociepłowni na biogaz rolniczy

31/03/2023

Zarząd MDI Energia S.A. przekazuje informację o podpisaniu w dniu 31 marca 2023 r. umowy realizacji zadania inwestycyjnego – budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 0,999 MW, w miejscowości Kaplonosy, w gminie Wyryki .

Umowa została zawarta ze spółką Doral EI Gazeka Spółka z o.o.
Doral Infrastructures inicjuje projekty „Waste to Energy” tzn. instalacje do fermentacji beztlenowej biogazu do przetwarzania odpadów organicznych i wytwarzania energii. Obecnie rozwija wiele projektów biogazowych o łącznej mocy 10 MW, wartość inwestycji ponad 150 milionów ILS. Zajmuje się inicjowaniem, finansowaniem, opracowywaniem, budowaniem i eksploatacją rozwiązań końcowych dla oczyszczania ścieków i odpadów stałych.

Termin realizacji Umowy wynosi 17 miesięcy. Spółka otrzyma z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie ryczałtowe.

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter