RELPOL: powołanie trzech osób do nowego zarządu

31/08/2022

Zarząd Relpol S.A. informuje, że Rada Nadzorcza spółki z dniem 01.09.2022 r. powołała trzy osoby w skład Zarządu nowej, wspólnej kadencji w osobach:
1. Krzysztofa Pałgana na Prezesa Zarządu
2. Monikę Kuriatę na Wiceprezesa Zarządu
3. Bartłomieja Szydłowskiego na Członka Zarządu

Życiorysy zawodowe powołanych osób:

Krzysztof Pałgan
Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Inżynier elektryk. Studia podyplomowe z zarządzania finansami na Akademii Leona Koźmińskiego. Dodatkowo kursy i programy w zakresie zarządzania, sprzedaży, umiejętności przywódczych.

Kwalifikacje i zajmowane dotychczas stanowiska:
od 05.01.2022 do 01.09.2022 – Wiceprezes Zarządu i p.o. Prezesa Zarządu
od 06.02.2018 – Wiceprezes Zarządu Relpol S.A., Dyrektor handlu i marketingu
od 01.01.2018 do 06.02.2018 – Członek Zarządu Relpol S.A., Dyrektor handlu i marketingu.
od 06.11.2017 do 01.01.2018 – Dyrektor handlu i marketingu w Relpol S.A.
2013-2017 – Dyrektor sprzedaży i marketingu Dywizji PG w ABB Sp. z o.o. – Dyrektor handlowy w ABB Sp. z o.o.,
2011-2013 – Dyrektor rynku systemów energetyki w ABB Sp. z o.o.
2004-2010 – Dyrektor Regionalnego biura sprzedaży w Poznaniu w Dywizji Produkty i systemy dla energetyki, w ABB Sp. z o.o.
2001-2003 – Dyrektor obszaru sprzedaży dla rynków C_EE w ABB Italy, Lodi.
1999-2000 – Dyrektor sprzedaży i marketingu Dywizji systemów dla energetyki w Krakowie, w ABB Sp. z o.o.
1998-1999 – Inżynier Sprzedaży w biurze regionalnym w Gdańsku, filia Bydgoszcz, w ABB Sp. z o.o.
1993-1998 – Specjalista ds. systemów rozliczeniowych energii elektrycznej miedzy TSO i DSO w PSE Północ w Bydgoszczy.

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek elektrotechnicznych

Monika Kuriata
Wykształcenie wyższe. Studia magisterskie o kierunku finanse i bankowość oraz studia podyplomowe o kierunku rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dodatkowo kursy w zakresie wycen biznesowych, koncepcji zarządzania wartością, strategii rozwoju przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem i zarządzania zmianą.
Kwalifikacje i zajmowane dotychczas stanowiska:
od 05.01.2022 do 01.09.2022 – Członek Zarządu, Dyrektor finansowy
od 05.2009 – Dyrektor finansowy Grupy Kapitałowej, Prokurent w Relpol SA.
od 06.2006 – do 04.2009 Specjalista ds. zarządzania ryzykiem i analiz w Relpol S.A.
od 10.2003 – do 05.2006 Księgowa ds. należności.
od 03.2000 – do 08.2003 Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.

Bartłomiej Szydłowski
Wykształcenie wyższe. Studia magisterskie o kierunku elektronicznym na Uniwersytecie Zielonogórskim, studia MBA z zarządzania na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe o kierunku handel zagraniczny również na AE we Wrocławiu, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny.
Kwalifikacje i zajmowane dotychczas stanowiska:
od VI 2022- Dyrektor operacyjny w Lumel S.A. Zielonej Górze
od VII 2020 do VI 2022- Dyrektor sprzedaży i marketingu w Lumel S.A. Zielonej Górze
od IV 2018 do VII 2020 – Dyrektor eksportu i rozwoju produktów w Relpol S.A.
od II 2010 do IV 2018 – Dyrektor eksportu w Relpol S.A.
od IV 2009 do I 2010 – Kierownik działu marketingu w Relpol S.A.
od III 2008 do III 2009 – Dyrektor zarządzający w Styler Sp. z o.o. w Trzebnicy
od VIII 2004 do III 2008 – Specjalista ds. marketingu w Relpol S.A.
od IX 2003 do VIII 2004 – Referent ds. handlu zagranicznego w Relpol S.A.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter