RELPOL: komentarz zarządu do wyników za 2022 rok

14/03/2023

Rok 2022 był dla Relpolu jednym z najtrudniejszych w ostatnim czasie i najbardziej wymagający. Zdaniem zarządu działalność utrudniało kilka czynników: wybuch wojny w Ukrainie i ryzyka z tym związane, wysoka inflacja, problemy w dostawami surowców i materiałów, rosnące ceny surowców, energii, usług oraz rosnące stopy procentowe.

W tych trudnych warunkach spółka osiągnęła 146,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do roku 2022 oznacza wzrost o 13,9%. Częściowo spowodowany był wzrostem popytu w wybranych grupach, jednak głównie przyczynił się do tego konieczny wzrost cen sprzedaży.

Największą dynamikę sprzedaży odnotowano na rynku krajowym. Przychody wzrosły tu o 18,0%, a na rynku eksportowy o 12,1%. W wyniku czego zysk netto roku 2022 wyniósł 4,4 mln zł. Z uwagi na wzrost kosztów produkcji jest on o 26,7% niższy w porównaniu do roku 2022 (6,0 mln zł).

Zdecydowanie lepszy od względem przychodów i zysków był IV kwartał 2022 roku. Dynamika przychodów w IV kw. 2022 wobec IV kw. 2021 wyniosła 19,8%, a kwartalny zysk netto był czterokrotnie wyższy.

W 2022 roku spółka poniosła wyższe niż zwykle i nieplanowane koszty spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę. Niepewność rozwoju zdarzeń i wysokie ryzyko utraty kontaktu ze spółką w Ukrainie, gdzie również odbywał się montaż niektórych grup produktów, spowodował, że zarząd spółki zdecydował się na jak najszybsze przygotowanie parku narzędziowego oraz wyposażenie dodatkowych stanowisk pracy i zatrudnienie pracowników, celem zwiększenia produkcji wyrobów w głównym zakładzie w Żarach. Nieplanowany wzrost kosztów produkcji, jakie spółka poniosła, wpłynął na spadek marży i zysku netto.

Zakład na Ukrainie wraz z wybuchem wojny, tymczasowo na 2,5 tygodnia wstrzymał swoją działalność. W kolejnych tygodniach zakład uruchamiał produkcję stosując się do panujących warunków i wytycznych władz ukraińskich. Aktualnie zakład ten pracuje w pełnym zakresie. Komunikacja i transport produktów odbywa się bez większych problemów, jednakże ryzyko związane z trwającą tam wojną wciąż jest wysokie.

W niepewnym i trudnym I półroczu 2022 r. Relpol wstrzymał część wydatków, które nie były pilne i istotne z punktu widzenia działalności spółki. Utrzymane zostały wydatki na inwestycje dotyczące realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz związanych ze wzrostem w przyszłości potencjału wytwórczego w obszarze przekaźników miniaturowych. Utrzymano też wydatki niezbędne dla infrastruktury firmy i parku maszynowego.

Relpol zastosował się do ogłoszonych sankcji wprowadzonych wobec Rosji i z dniem wybuchu wojny w Ukrainie wstrzymał wszystkie dostawy wyrobów do Rosji i Białorusi. Uwolnione gotowe produkty jak i moce produkcyjne przekierowane zostały na inne, bardziej stabilne rynki zbytu.

W grudniu 2022 r. po trwającym trzy lata okresie likwidacji, spółka handlowa Relpol M w Białorusi została wykreślona z tamtejszego rejestru przedsiębiorstw. Likwidacja tej spółki nie ma wpływu na wyniki grupy kapitałowej. Spółka nie była konsolidowana. W przeszłości przynosiła niewielkie przychody i zyski, a w ostatnich latach nie prowadziła działalności. Relpol nie znalazł chętnego na zakup jej udziałów.

Powyższe wyniki są wstępne i dotyczą jednostki dominującej Relpol S.A. a nie grupy kapitałowej. Na dzień dzisiejszy spółka nie sporządziła jeszcze sprawozdania skonsolidowanego za 2022 r. Jednakże decydujący wpływ na wyniki grupy kapitałowej ma Relpol S.A.

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(68684)
  [1]=>
  int(68308)
  [2]=>
  int(68572)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter