SONEL: podsumowanie pierwszego półrocza 2022 r.

27/09/2022

W I półroczu 2022 roku sprzedaż całej Grupy Kapitałowej Sonel wyniosła 89,5 mln zł – była o 54,5% wyższa niż w podobnym okresie 2021 roku. Przychody realizowane są głównie w Sonel SA, która generuje ponad 71,8% sprzedaży.

Spółka Foxytech odnotowała w I półroczu 2022 sprzedaż na poziomie 21 432 tysięcy złotych, osiągając 23,9% udziału w sprzedaży całej Grupy. Spółka indyjska odnotowała 3 433 tysięcy złotych sprzedaży, czyli 3,8%, a Sonel z Singapuru 0,5%.

Grupa osiągnęła 6556 tys. zł wyniku netto, co jest wynikiem lepszym o 14 tys. zł w porównaniu do roku
ubiegłego.

Sonel SA prowadzi od lat rentowną działalność, zapewniając finansowanie podmiotom z Grupy. Pozostałe podmioty z Grupy od lat borykały się z trudnościami finansowymi oraz niewystarczającym poziomem zamówień.

W 2022 roku, podobnie jak przed rokiem, dodatnie wyniki uzyskuje Sonel Instruments India i wygląda na to, że sytuacja w tym podmiocie zmierza w dobrym kierunku. W kolejnych miesiącach spółka ta odnotowuje dodatnie wyniki. Kapitały własne przyjęły dodatnie wartości.

Podmiot Foxytech pomimo wysokiego poziomu przychodów, odnotował stratę. Główną przyczyną straty jest niska rentowność sprzedaży, która pogłębia się z uwagi na osłabienie złotego i konieczność rozliczania ujemnych różnic kursowych.

Podmiot Sonel South East Asia ponosi stratę, ale jest to pierwsze półrocze działalności. Spółka nie osiągnęła jeszcze poziomu sprzedaży pozwalającego na samodzielny rozwój.

Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy Kapitałowej jest stabilna dzięki wysokiej stabilności ekonomicznej Sonel SA. Podmioty zależne prowadzą mniej rentowne lub nawet okresowo nierentowne działalności, wpływając na obniżenie efektywności ekonomicznej całej grupy.

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek elektrotechnicznych

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(1059)
  [1]=>
  int(63776)
  [2]=>
  int(64154)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter