Największa w Polsce miejska elektrownia PV

24/04/2019
Wrocławska Elektrownia Słoneczna

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe ma największą miejską, rozproszoną elektrownię fotowoltaiczną w Polsce i unikatową w Europie. Spółdzielnia podsumowała właśnie pierwszy rok jej działania. Jest lepiej niż przewidywano.

Elektrownia słoneczna na blokach mieszkalnych działa od roku. W tym czasie udało się wyprodukować o prawie 10% więcej energii elektrycznej niż zakładały prognozy. Większa od przewidywanej jest również korzyść dla środowiska. Instalacje fotowoltaiczne na 35 dachach miały ograniczyć o 557 ton emisję CO2 do atmosfery. Zredukowały ją aż o 600 ton.

Jak działa Wrocławska Elektrownia Słoneczna?

2771 paneli fotowoltaicznych zostało zamontowanych na dachach 35 budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. Zajęły one w sumie powierzchnię 0,5 ha. Łączna moc instalacji to 739 kWp.

Na pracę elektrowni słonecznej wpływa kilka czynników. Są to: jakość ogniw w panelach fotowoltaicznych, łączna powierzchnia paneli oraz liczba słonecznych godzin w ciągu roku. Wyniki, jakie uzyskaliśmy, świadczą z jednej strony o wydajności naszych instalacji, z drugiej zaś o tym, że obecne warunki atmosferyczne sprzyjają inwestowaniu w fotowoltaikę. Mamy za sobą bardzo słoneczny rok – mówi Marek Dera, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe.

Nasłonecznienie w naszej strefie klimatycznej systematycznie od lat rośnie. W kwietniu 2018 r. odnotowano we Wrocławiu aż 284,3 słoneczne godziny. Dziesięć lat wcześniej było ich w tym miesiącu 188,2, a w 2001 r. – 150.

Konkretne korzyści ekonomiczne z fotowoltaiki?

Wrocławska Elektrownia Słoneczna to konkretne ekonomiczne korzyści dla mieszkańców.  Pozyskiwana ze słońca energia zasila części wspólne budynków: windy, oświetlenie korytarzy, wejść i otoczenia, maszynownie oraz hydrofornie.

Sukcesywnie, po zakończeniu spłat pożyczek dla poszczególnych budynków, pierwsza nastąpi już za 6 lat, opłaty dla mieszkańców za prąd do części wspólnych obniżą się średnio o około 75%. Najważniejsze, że już dziś, w związku z produkcją własnej energii, mieszkańcy nie odczują wzrostu cen energii elektrycznej. Dla przykładu: jeżeli cena rynkowa wzrośnie o 40%, to nasi mieszkańcy odczują finansowo podwyżkę o 10%. Jeżeli bez instalacji fotowoltaicznej roczne koszty dla przeciętnego budynku ze 100 mieszkaniami wynoszą 10 tys. zł, to po podwyżce wyniosą 14 tys. zł. Dla takiego samego budynku w naszej spółdzielni z elektrownią słoneczną będzie to 2,5 tys. zł, a po podwyżce 3,5 tys. zł – mówi Mirosław Lach, jeden z pomysłodawców Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej, poprzedni przewodniczący Rady Nadzorczej SM Wrocław-Południe.

Udało nam się pozyskać zaskakująco dużo czystej energii w pierwszym roku działania naszej elektrowni Bilans ekonomiczny też jest zadowalający, dlatego na pewno na tym nie poprzestaniemy. Planujemy rozbudowę elektrowni i kolejne projekty ekologiczne. Chcemy m.in. pilotażowo w czterech budynkach uruchomić pompy ciepła, które, współpracując z panelami fotowoltaicznymi, będą produkowały energię cieplną dla podgrzania wody – mówi Józef Śnieżek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe.

Przedsięwzięcie zostało w całości sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu Prosument z uzyskanej dotacji 1,7mln zł i pożyczki w kwocie 2,5mln zł, rozłożonej na 8-9 lat w zależności od zadania.

Rok Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej w liczbach

760 tys. kWh produkcji energii elektrycznej z OZE – prognozowana: 700 tys. kWh;
600 ton rocznie mniej emisji CO2 – prognozowana: 557 ton CO2 mniej;
120 tys. zł roczne koszty energii – 425 tys. zł koszty roczne energii przed instalacją elektrowni;
303 tys. zł roczna rata spłaty pożyczki wraz z odsetkami;
15 tys. mieszkańców Spółdzielni korzystających z czystej energii w częściach wspólnych ich budynków.

RE na podstawie materiałów Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe

Fot. SM Wrocław-Południe

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter