LUG podtrzymał trend wzrostu przychodów, jednak…

06/02/2019
fabryka LUG

LUG S.A., czołowy producent systemowych rozwiązań z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej, opublikował szacunkowe wyniki za IV kwartał oraz za cztery kwartały 2018 roku. W ostatnim kwartale roku spółka wypracowała ponad 50 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży  (+27,7% r/r). Za cztery kwartały 2018 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły prawie 170 mln zł, przy dynamice +19,3% r/r.

Dzięki zrealizowanym projektom, LUG podtrzymał trend wzrostu przychodów notowany od kilkunastu kwartałów. Incydentalne zdarzenie miało jednak istotny wpływ na pozostałe wyniki Grupy wypracowane w ostatnich trzech miesiącach minionego roku.

Co wpłynęło na spadek wyników?

W IV kwartale 2018 roku zmagaliśmy się z szeregiem wyzwań, które całkowicie zmieniły warunki realizacji ważnego dla nas kontraktu i miały negatywne przełożenie na nasze wyniki finansowe. W biznesie takie sytuacje się zdarzają, lecz przez 30 lat istnienia firmy dowiedliśmy, że umiemy reagować w takich sytuacjach i dostosowywać się do zmiennych warunków funkcjonowania. – komentuje Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

Na spadek wyników w IV kwartale 2018 roku wpływ miało jednorazowe zdarzenie w postaci dużego projektu oświetleniowego, który z powodu splotu niemożliwych do przewidzenia czynników zewnętrznych, zrealizowany został na ujemnej marży.  Wpływ na taki rozwój sytuacji miały takie czynniki jak stała zakontraktowana cena oraz niespodziewane koszty, które istotnie naruszyły rygorystyczne ramy finansowe projektu. Realizacja niniejszego projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami nie byłaby obarczona tak dużymi spadkami wyników, co obrazują dane liczbowe prezentujące szacunkowe wyniki po wyeliminowaniu negatywnego wpływu zdarzenia jednorazowego.

Pomimo słabszego wyniku w IV kwartale, nasza kondycja finansowa jest stabilna, a my mamy wiele pomysłów na dalszy rozwój i powrót do satysfakcjonujących poziomów zysku. Dodatkowo naszą przewagę konkurencyjną będą wzmacniać premiery kilku produktów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju portfolio rozwiązań z zakresu smart lighting – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski.

RE na podstawie informacji LUG

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter