Wyniki kontroli opraw oświetleniowych są gorsze niż rok temu

04/11/2019
oprawa oświetleniowa

W II kwartale 2019 roku Inspekcja Handlowa sprawdziła 192 oprawy oświetleniowe tzn. różnego rodzaju lampy i lampki.

Kontrola objęła sklepy, markety i hurtownie w 10 województwach, łącznie 54 placówek:

 • 21 sklepów detalicznych,
 • 14 sklepów wielkopowierzchniowych,
 • 19 hurtowni.

Inspektorzy zakwestionowali aż 91 produktów (47,4 proc.). To więcej niż rok temu. W większości przypadków stwierdzono niezgodności formalne (71,4 proc. zakwestionowanych produktów). W 35 przypadkach stwierdzono niezgodności konstrukcyjne (38,5 proc. zakwestionowanych produktów) .

UOKiK wykres

Wykres. Pochodzenie skontrolowanych opraw oświetleniowych

Źródło: UOKiK

Oznakowanie opraw oświetleniowych

W kontrolowanych produktach wykryto następujące błędy:

 • brak nazwy producenta lub importera (51 przypadków);
 • brak lub niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu (w 16 przypadkach brak, natomiast niepełne informacje wykryto w 40 przypadkach);
 • brak (14 przypadków) lub źle sporządzona deklaracja zgodności (14 przypadków);
 • brak numeru typu, serii, partii lub innej informacji umożliwiającej jego identyfikację (11 przypadków).

Wady konstrukcyjne opraw oświetleniowych

W laboratorium sprawdzono 10 opraw. W 6 przypadkach wyniki były negatywne (w 4 badania nie zostały zakończone do dnia sporządzenia informacji). Badania laboratoryjne wykazały następujące niezgodności:

 • zastosowanie nieprawidłowej odciążki;
 • nieodpowiednie przepusty;
 • brak zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem;
 • niewłaściwa izolacja;
 • nieodpowiedni przekrój żył;
 • brak odporności na temperaturę.

Zakaz sprzedaży

Wielu przedsiębiorców dobrowolnie usunęło nieprawidłowości formalne. W 15 przypadkach Inspekcja Handlowa wydała zakaz udostępniania produktów, ponieważ nie spełniały wymagań lub stwarzały zagrożenie.

Wojewódzka Inspekcja Handlowa przekazała prezesowi UOKiK akta kontroli dotyczące 31 wyrobów w celu wszczęcia postępowań administracyjnych. Trwa analiza akt.

Duża liczba nieprawidłowości uzasadnia prowadzenie przez UOKiK regularnych działań kontrolnych.

Jak zmniejszyć liczbę nieprawidłowości?

Według UOKiK, przedsiębiorcy w branży oświetleniowej nie przykładają należytej staranności do spełniania wymagań formalnych, czyli oznakowania opraw oświetleniowych. Urząd stwierdza, że świadomość odnośnie obowiązujących przepisów jest wciąż niska. Można ją zwiększać poprzez kampanie informacyjne (np. wykłady podczas konferencji branżowych). Natomiast niezgodności konstrukcyjne uzasadniają konieczność przeprowadzania regularnych kontroli.

Monitorowaniem jakości sprzętu oświetleniowego zajmuje się organizacja branżowa – Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-Lighting. Michał Waloch, dyrektor generalny Związku zwraca uwagę na znaczenie organów nadzoru rynku oraz na podejście samorządów do wyboru dostawców oświetlenia.

Eliminacja produktów niespełniających wymagań będzie się dokonywała głównie na podstawie działań organów nadzoru, czyli UOKIK czy UKE przy współpracy z hurtowniami i sklepami internetowymi. Tylko szerokie porozumienie pomiędzy izbami gospodarczymi, organami nadzoru oraz rynkiem hurtowym może dać bardziej pozytywne rezultaty. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) powinna być szczegółowo sprawdzana przez odpowiednie władze samorządowe. W grę wchodzą miliony złotych, które gminy wydają i będą wydawały na wymianę oświetlenia. Jeżeli wybiorą dostawców oferujących produkty oświetleniowe nie spełniające wymagań konsekwencje będą bardzo kosztowne. Moja rada jest następująca – należy wpisywać w SIWZ możliwość badania produktu w całym spektrum wymagań fakultatywnych i obligatoryjnych zanim gmina ogłosi zwycięzcę. Badania powinny być przeprowadzone w akredytowanym laboratorium – komentuje Michał Waloch, dyrektor generalny Pol-lightingu.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter