Walka o wykwalifikowanego inżyniera. Ile zarabiają specjaliści?

20/09/2022

Najszybciej rozwijające się grupy zawodowe w Polsce to: inżynierowie OZE, biotechnolodzy, mechatronicy, automatycy, robotycy oraz nanotechnolodzy. W niektórych tych branżach już mamy do czynienia z deficytami pracowników, w innych walka o wykwalifikowanego inżyniera dopiero się rozpoczyna. Który z sektorów ma największy potencjał zawodowy?

Postęp technologiczny i związany z nim ogrom przetwarzanych informacji powodują systematyczny wzrost znaczenia kompetencji technicznych. Specjaliści, którzy posiadają praktyczną wiedzę oraz umiejętności jej płynnego i szerokiego wykorzystania do rozwiązania problemów i tworzenia rozwiązań, mogą liczyć na duże zainteresowanie ze strony pracodawców.

lista popularnych zawodów inżynierskich

Na liście najbardziej pożądanych inżynierów w Polsce znaleźli się m.in. biotechnolodzy, eksperci od OZE, mechatronicy, inżynierowie automatyki i robotyki oraz nanotechnolodzy.

OZE i ochrona środowiska

Polska branża OZE zatrudnia 100 tys. specjalistów, przy czym liczba ta cały czas rośnie. Powodem jest rozwój sektora fotowoltaiki i energetyki wiatrowej. Zgodnie z danymi Hays Polska, blisko 95% firm działających w branży energetycznej planuje w najbliższym czasie zwiększyć zatrudnienie, szczególnie w obrębie specjalistów ds. zielonych technologii. Na deficyt elektryków, elektromechaników i elektromonterów wskazuje z kolei raport „Barometr Zawodów 2022”.

Z obserwacji ogłoszeń zamieszczonych w portalu LinkedIn i Pracuj.pl (08.2022) wynika ponadto, że na oferty pracy mogą liczyć tacy specjaliści, jak:

 • koordynator ds. rozwoju projektów OZE
 • inżynier budowy OZE
 • inżynier – specjalista ds. ofertowania w obszarze OZE
 • inżynier – elektryk turbin wiatrowych
 • projektant instalacji energetyki odnawialnej
 • koordynator techniczny ds. pomp ciepła, paneli słonecznych
 • specjalista ds. automatyki w branży pomp ciepła

Na jakie stanowiska potrzebni są specjaliści i na jakie zarobki mogą liczyć? Zatrudniać na pewno będzie sektor energetyki wiatrowej, w związku z planowaną budową farm na Morzu Bałtyckim. Specjaliści offshore mogą też liczyć na najwyższe zarobki – inżynierowie zarabiają od 12 do 19 tys. zł brutto, a managerowieod 22 do 34 tys. zł brutto.

Dążąc do neutralności klimatycznej, znaczenia nabiera także gospodarka wodorowa. Inżynierowie wyspecjalizowani w tym sektorze zarabiają w przedziale 11,5-15,5 tys. zł brutto, a managerowie w przedziale 16-22 tys. zł brutto. Dla najbardziej doświadczonych osób, które realizowały projekty wodorowe za granicą i zdecydowały się na powrót do kraju, czekają wynagrodzenia w wysokości pomiędzy 25 a 38 tys. zł brutto.

Szacunkowe pensje dla pozostałych specjalistów przedstawiają się następująco:

 • dyrektor projektu OZE – 25 tys. zł brutto
 • dyrektor działu fotowoltaiki – 23 tys. zł brutto
 • kierownik projektu OZE – 18 tys. zł brutto
 • inżynier elektroenergetyk – 7 tys. zł brutto
 • projektant instalacji elektrycznych – 6,5 tys. zł brutto, starszy specjalista średnio 7,7 tys. zł brutto
 • inżynier energetyki – 6,4 tys. zł brutto
 • serwisant instalacji elektrycznych – 5,4 tys. zł brutto
 • monter instalacji elektrycznych – 5 tys. zł brutto

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak 2022 oraz raport płacowy Hays Poland 2022

Przykładowe kierunki studiów: inżynieria środowiska, energetyka cieplna, morska energetyka wiatrowa, zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej.

Biotechnologia medyczna

Biotechnologia uważana jest za przyszłość medycyny oraz kluczowy kierunek rozwoju branży life science. Wartość tego rynku rośnie w ekspresowym tempie – w 2020 roku szacunkowe liczby kształtowały się na poziomie 2 mld zł, w roku 2022 – notowane na warszawskiej giełdzie spółki biotechnologiczne warte były już 8 mld zł, zatem 4 razy więcej.

Na jakie stanowiska potrzebni są specjaliści i na jakie zarobki mogą liczyć?

 • inżynier ds. rozwoju produktu medycznego (medical devices) – 15 tys. zł brutto
 • koordynator obszaru produkcyjnego – 8,3 tys. zł brutto
 • specjalista ds. biologii molekularnej – 6,5 tys. zł brutto
 • laborant mikrobiologiczny – 6,5 tys. zł brutto
 • bioinformatyk – 5,9 tys. zł brutto
 • biotechnolog – 4,7 tys. zł brutto

Źródło: Poziom średniego wynagrodzenia według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak 2022

Przykładowe kierunki studiów: biotechnologia, biotechnologia medyczna, biotechnologia środowiska, biotechnologia eksperymentalna, biotechnologia przemysłowa.

Mechatronika, automatyka i robotyka

Rozwój Przemysłu 4.0 wygenerował duże zapotrzebowanie na inżynierów specjalizujących się w mechatronice, automatyce i robotyce. W swojej pracy skupiają się na budowaniu i rozwijaniu systemów maszyn, charakteryzujących się samodzielnością i automatyzacją przeprowadzanych procesów. Oprócz zrobotyzowanych stanowisk pracy, to także inne działania badawczo-rozwojowe, przyczyniające się do usprawniania i optymalizowania procesów produkcyjnych.

Na jakie stanowiska potrzebni są specjaliści i na jakie zarobki mogą liczyć?

 • konstruktor urządzeń mechatronicznych – 6,2 tys. zł brutto (starszy specjalista – 7,8 tys. zł brutto)
 • projektant systemów automatyki, robotyki oraz aparatury kontrolno-pomiarowej – 6,5 zł brutto
 • inżynier automatyki i robotyki – 6,7 tys. zł brutto (starszy specjalista – 8 tys. zł brutto)
 • inżynier elektryk/automatyk – 6,7 tys. zł brutto (starszy specjalista – 8,6 zł brutto)
 • inżynier utrzymania ruchu – 6,8 tys. zł brutto (starszy specjalista – 8,3 tys. zł brutto)
 • inżynier mechatronik – 7 tys. zł brutto

Źródło: Poziom średniego wynagrodzenia według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak 2022

Przykładowe kierunki studiów: mechatronika, inżynieria mechatroniczna (IMiR), elektrotechnika, elektronika, mechanika, robotyka, automatyka.

Nanotechnologia

Branża nanotechnologiczna w Polsce rozwija się bazując na dużych pokładach wiedzy naukowej. Wykorzystuje się ją do działalności badawczej i rozwojowej, w laboratoriach przemysłowych i medycznych, placówkach informatycznych, firmach produkujących urządzenia optyczne, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy elektronicznym.

Na jakie stanowiska potrzebni są specjaliści i na jakie zarobki mogą liczyć?

 • nanotechnolog – 5,8 tys. zł brutto
 • inżynier nanostruktur – 5,8 tys. zł brutto

Źródło: Poziom średniego wynagrodzenia według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak 2022

Przykładowe kierunki studiów: inżynieria nanostruktur, nanoinżynieria, chemia materiałów i nanotechnologia, mikro- i nanotechnologie w biofizyce, nanotechnologia.

Biznes dąży do wprowadzania coraz efektywniejszych i lepiej zoptymalizowanych rozwiązań. Procesy automatyzacji, cyfryzacji i postępy innowacyjne są przyspieszane przez rozwój technologiczny, a to z kolei przeobraża rynek pracy. Nadal zmagamy się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, z drugiej jednak strony wzrasta liczba potencjalnie dostępnych pracowników po 60 roku życia. Zgodnie z danymi Eurostatu, trend ten będzie utrzymywał się w sposób stały. To z kolei spowoduje, że lifelong learning, czyli uczenie się przez całe życie, stanie się jednym z kluczowych warunków utrzymania atrakcyjnej pozycji na rynku pracy, i to niezależnie od branży.

RE, na podstawie raportu Bergman Engineering

Zapisz się na bezpłatny newsletter