Fotowoltaika dziś i jutro

16/04/2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
26-27 maja 2021 r. online
15 września 2021 r. Centrum Konferencyjne ZIAD Bielsko-Biała, podczas targów ENERGETAB

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bielsko-Bialski oraz ZIAD Bielsko-Biała SA zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji “Fotowoltaika dziś i jutro” w niespotykanej dotychczas formule – w oparciu o hybrydowe rozwiązanie prowadzenia wykładów online oraz praktycznych pokazów w specjalnej strefie OZE podczas targów ENERGETAB 2021 w Bielsku-Białej.

Program konferencji “Fotowoltaika dziś i jutro”

26 maja 2021 r.  Dzień 1.  godz. 9:00 – 14:00

Sesja 1
Aktualne uwarunkowania prawne dla inwestycji fotowoltaicznych.
Sesja 2
Wpływ pracujących układów fotowoltaicznych na parametry sieci dystrybucyjnej
Sesja 3
Implementacja układów fotowoltaicznych do wewnętrznych układów zasilania przedsiębiorstw oraz sposoby wyliczenia efektywności ekonomicznej
Sesja 4
Rozwój fotowoltaiki prosumenckiej na podstawie realizacji programu “Słoneczna Żywiecczyzna” – case study
Sesja 5
Techniczne, ekonomiczne i prawne uzasadnienie dla magazynowania energii ze źródeł odnawialnych OZE

27 maja 2021 r.  Dzień 2.  godz. 9:00 – 14:00

Panel 1 – BEZPIECZEŃSTWO i JAKOŚĆ

 • Proces projektowania i realizacji inwestycji PV
 • Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa
 • Procedura uzgadniania dokumentacji PV
 • Zagadnienia BHP w procesach budowy układów fotowoltaicznych
 • Certyfikacja instalatorów fotowoltaiki oraz skuteczny program szkolenia
 • Dobre praktyki instalatorów gwarancją poprawnej i długiej eksploatacji systemów fotowoltaicznych – najczęściej popełniane błędy w całym procesie inwestycji

Panel 2 – INNOWACJE, EFEKTYWNOŚĆ

 • Nowoczesne narzędzia projektowe
 • Rozwiązania produktowe skracające czas realizacji inwestycji
 • Pozyskiwanie zewnętrznego źródła finansowania inwestycji PV
 • Wyliczanie stopy zwrotu z inwestycji w PV

Panel 3 – WSPÓŁPRACA UKŁADÓW FOTOWOLTAIKI Z SIECIĄ OSD

 • Wpływ układów PV na jakość energii
 • Przepływy energii w sieci dystrybucyjnej nN z pracującymi układami fotowoltaicznymi
 • Bezpieczeństwo pracy w kontekście znowelizowanego rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 • Wykresy prądowo napięciowe na przykładzie stacji transformatorowej z zainstalowanymi PV u Prosumentów
 • Pożar systemów fotowoltaicznych i współpraca ze służbami PSP/OSP

Panel 4 – FOTOWOLTAIKA DUŻEJ MOCY

 • Zasady projektowania, lokalizacji
 • Regulacje sprzedaży energii elektrycznej z OZE
 • Układy połączeń systemów PV w elektroenergetycznych systemach przedsiębiorstw
 • Bilansowanie energii elektrycznej

Panel 5 – MAGAZYNOWANIE ENERGII

 • Przykłady aktualnie stosowanych magazynów energii
 • Układy współpracy i sposoby sterowania magazynami energii
 • Zagrożenia związane z eksploatacją magazynów energii
 • Perspektywy rozwoju rynku magazynów energii w Polsce
 • Dalszy rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce i na świecie

Panel 6 – FOTOWOLTAIKA W KLASTRACH ENERGII ORAZ PROGRAMACH SAMORZĄDOWYCH

 • Rozwój fotowoltaiki w klastrach
 • Sposoby finansowania inwestycji
 • Program zero emisyjnej gospodarki
 • Przykłady realizacji w oparciu o program słoneczna Żywiecczyzna

Targi ENERGETAB 2021  STACJONARNIE

15 września 2021 r.  Dzień 3. 
Centrum Konferencyjne ZIAD Bielsko-Biała SA w Hotelu Dębowiec

 • 10:00 – 12:00 Dedykowane pokazy rozwiązań PV
 • 12:00 – 13:30 Podsumowanie konferencji
 • 13:30 – 14:00 Przerwa na lunch
 • 14:00 – 15:00 Dedykowane pokazy rozwiązań PV

14 – 16 września 2021 r. Strefa OZE

 •  9:00 – 17:00 Ekspozycje producentów rozwiązań OZE

Zapisz się na bezpłatny newsletter