GDDKiA buduje stacje ładowania pojazdów elektrycznych

17/04/2023
ładowanie samochodu elektrycznego

Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) udostępnia kierowcom nowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych, które zlokalizowane są w MOP-ach, Miejscach Obsługi Podróżnych o funkcji podstawowej. Budowanie takich stacji przyczynia się do rozwoju elektromobilności, a tym samym do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych generowanych przez transport.

W 2022 r. uruchomionych zostało 9 stacji ładowania pojazdów elektrycznych na MOP. Stacje zostały wyposażone łącznie w 20 punktów ładowania. Na MOP Niesułków ładowarki mają moc 350 kW. 

W każdym przypadku operatorem stacji ładowania pojazdów elektrycznych są zewnętrzne podmioty dzierżawiące fragment MOP-u. Pełnią funkcję dostawcy usługi ładowania dla tych stacji. Każda ze stacji powinna posiadać m.in. dwa punkty ładowania, w tym jeden o mocy nie mniejszej niż 50 kW (do decyzji dzierżawcy pozostaje docelowa moc stacji). 

Do końca przyszłego roku planowane jest uruchomienie kolejnych 38 stacji ładowania pojazdów elektrycznych wyposażonych łącznie w 82 punkty ładowania. Cztery z nich ruszą już w kwietniu.

W 2023 r. GDDKiA zaplanowała postępowania na dzierżawę 36 MOP, w których są zawarte informacje o budowie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dwanaście z nich już są w toku. Kolejne przetargi na stacje ładowania na MOP są na etapie przygotowania.  

Niezależnie od stacji ładowania na MOP o funkcji podstawowej, sieć punktów ładowania jest rozwijana również przez koncerny paliwowe, które dzierżawią MOP o funkcjach komercyjnych.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter