Politechnika Śląska otworzyła Centrum Przemysłu 4.0

14/03/2022
przmysł 4.0

Politechnika Śląska otworzyła oficjalnie Centrum Przemysłu 4.0. Jego celem jest wspieranie przedsiębiorstw w ramach czwartej rewolucji przemysłowej.

Centrum powołano do życia w 2021 roku, lecz idea ta rozwijała się na Politechnice Śląskiej już od wielu lat. Łączy działania uczelni z przemysłem. Powołane grupy robocze pracują nad nowymi rozwiązaniami i działaniami wspierającymi transformację.

Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności badawczej, wdrożeniowej, szkoleniowej i edukacyjnej, a także opracowywanie i rozwój innowacyjnych technologii Przemysłu 4.0 oraz generowanie know-how, własności intelektualnej, pozyskiwanie aparatury umożliwiającej prowadzenie badań i działalności edukacyjnej w celu podnoszenia wiedzy praktycznej polskiej kadry specjalistycznej.

Przemysł 4.0 jest potężną zmianą – to zmiana paradygmatu wytwarzania, nowe rozwiązania produktów, nowa architektura produktów, nowe systemy wytwórcze, nowe modele biznesowe. Zrozumienie tej zmiany, czyli uświadomienie to pierwszy krok. Bardzo dużo zostało już w tym zakresie zrobione, wielu przedsiębiorców potwierdza, że jest w stanie określić, czym dla nich jest Przemysł 4.0. Jednak czym innym jest wiedza, czym innym praktyka. My chcemy zmierzyć się z tym drugim tematem, aby rozwinąć kompetencje w zakresie Przemysłu 4.0 zarówno po stronie pracowników jak i menadżerów – mówi dr Andrzej Soldaty dyrektor Centrum Przemysłu 4.0.

Podczas oficjalnej inauguracji 10 marca 2022 roku prorektor ds. nauki i rozwoju – prof. Marek Pawełczyk w imieniu rektora podpisał porozumienie z partnerami strategicznymi z obszaru przemysłu. Są to APA Sp. z o.o. oraz EMT Systems Sp. z o.o.

Politechnika Śląska jest wyjątkowym skupiskiem ludzi, którzy zawsze mają coś do zaproponowania i wierzę, że technologie i pomysły, które tutaj wypracujemy zrewolucjonizują Śląsk, Polskę i być może Europę. Pamiętajmy, że stosowanie nowoczesnych technologii może podnieść jakość naszego życia – mówi Artur Pollak, prezes zarządu APA Sp. z o.o.

W imieniu EMT Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich chciałbym podziękować za zaproszenie do tak elitarnego grona jakim jest Centrum Przemysłu 4.0. Zagadnienia Przemysłu 4.0 implikujemy w naszej firmie już od wielu lat i robimy to bardzo często z Politechniką Śląską w ramach różnych projektów zarówno edukacyjnych jak i przemysłowych. Mam pewność, że ta współpraca przyniesie korzyści zarówno dla Politechniki jak i naszej firmy – powiedział Grzegorz Wszołek, prezes EMT Systems Sp. z o.o.

Działalność Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej będzie miało zasięg nie tylko krajowy, lecz również międzynarodowy.

Zobacz także: Produkcja urządzeń elektrycznych

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter