Jak przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce?

19/01/2023
punkt ładowania samochodu elektrycznego

Do wejścia w życie unijnego rozporządzenia o zakazie rejestracji nowych samochodów z napędem spalinowym zostało 12 lat. Nie jest to dużo czasu mając na uwadze ogromną skalę inwestycji jakich trzeba dokonać, aby móc spełnić założenia regulatora.

Jak wynika z najnowszych danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), w Polsce na jeden punkt ładowania przypada ok. 13 samochodów z napędem elektrycznym. Według wytycznych Unii Europejskiej to zbyt dużo, aby zapewnić komfort podróży.

Jakie czynniki mogą wpłynąć na rozwój elektromobilności w Polsce?

 • Rozbudowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
  Zgodnie z Rozporządzeniem o Infrastrukturze Paliw Alternatywnych (AFIR) kraje Unii Europejskiej będą zobowiązane do rozbudowy sieci ładowania samochodów elektrycznych przy drogach tranzytowych. Kluczowa będzie inwestycja w szybkie punkty ładowania, powyżej 150 kW, które usprawnią podróże na duże odległości. Stanowi to ogromne wyzwanie dla Polski, która w skali europejskiej uznawana jest za kraj o dużej powierzchni. Obecnie, długi czas ładowania i niewielka dostępność stacji zniechęcają do zakupu pojazdów elektrycznych i stanowią istotną przeszkodę na drodze do e-mobilności.
 • Dostosowanie sieci elektroenergetycznych do obsługi zwiększonych mocy
  Szybkie stacje ładowania wymagają ogromnej mocy elektrycznej. Niezbędne są inwestycje w modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, aby móc je obsłużyć. Prowadzone są obecnie prace nad stworzeniem mapy zawierającej informacje, gdzie powinny być rozmieszczone stacje ładowania. Fakt, że drogi często biegną przez tereny niezurbanizowane, sprawia, że ułożenie nowych kabli stanowi ogromne przedsięwzięcie, nie tylko dla Polski, ale również innych krajów Wspólnoty.
 • Zapewnienie narzędzi do zarządzania siecią elektroenergetyczną
  Rozwój sieci wiąże się ze wzrostem jej złożoności co wymusza zapewnienie wsparcia informatycznego, czyli systemy IT, które umożliwiają paszportyzację, ewidencjonowanie oraz utrzymanie wszystkich elementów infrastruktury. Ponadto pozwalają na realizację analiz sieciowych i obliczeń inżynierskich, tak istotnych ze względu na przyłączane stacje ładowania i rozproszone źródła wytwórcze. Bez wsparcia nowoczesnych technologii trudno będzie zarządzać infrastrukturą elektroenergetyczną, która jest niezbędna do stworzenia warunków dla rozwoju e-mobilności.
 • Rozbudowa miejskiej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
  Od wielu lat obserwujemy trend polegający na ograniczaniu ruchu pojazdów osobowych w centrach miast. Towarzyszy temu powstawanie hubów komunikacyjnych przy zajezdniach z parkingami P+R. Umieszczenie w tych miejscach stacji ładowania stanowi kolejny, naturalny etap i przyczyni się do rozwoju e-mobilności. Punktami, w których powinny być instalowane ładowarki dla pojazdów elektrycznych, są również centra handlowe i biurowce. Te o słabszej mocy mogą być połączone nawet z latarniami ulicznymi przy miejscach parkingowych. Zmiana oświetlania na LED pozwoli na uzyskanie rezerw mocy, które można wykorzystać do wsparcia e-mobilności.
 • Uproszczenie zasad instalacji ładowarek dla małych przedsiębiorców
  Nie tylko administracja powinna brać udział w rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. E-mobilność w Polsce wymaga zbudowania społeczności, którą będą tworzyły małe firmy. Przykładowo zakład fryzjerski czy restauracja mogłyby zainwestować w ładowarkę elektryczną na miejscu parkingowym przed wejściem, traktując to jako usługę dodatkową. Klienci ładowaliby swój samochód podczas wizyty w salonie lub jedząc kolację. Niestety pewne utrudnienie stanowią przepisy, które nakładają na przedsiębiorców stałe opłaty oraz wymagają złożonej procedury odbioru. Ich uproszczenie zachęciłoby mały biznes do udziału w rozwoju e-mobilności. Społeczności składające się z mniejszych podmiotów mogą w łatwy sposób zarządzać swoimi stacjami ładowania korzystając z platform, które umożliwiają kontrolę wszystkich aspektów świadczonej usługi, łącznie z rozliczeniem i fakturowaniem.

RE na podstawie materiałów ASSECO

Zapisz się na bezpłatny newsletter