Photon Energy otwiera w Polsce spółkę zależną

17/08/2020
panele fotowoltaiczne Photon Energy

Firma Photon Energy zdecydowała się na działalność w Polsce poprzez spółkę zależną Photon Energy Polska z siedzibą w Warszawie.

Photon Energy intensyfikuje działania na rynku polskim. Firma ma zamiar wdrożyć zintegrowany model biznesowy obejmujący cały cykl życia elektrowni PV, jak również wykorzystać szanse otwierające się przed segmentem, w którym działa Photon Water.

W Polsce powstanie spółka Photon Energy Polska. Jednocześnie uruchomione zostanie w Łodzi centrum usług zarządzania i serwisu instalacji fotowoltaicznych (O&M).

Do zespołu Photon Energy dołącza Maciej Górski, który będzie pełnił funkcję Country Head, aby wspierać ambitną i długoterminową strategię spółki na polskim rynku. Posiada on bogate doświadczenie w branży energetycznej, zdobyte m.in. jako członek zarządu Enea podczas debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jako prezes zarządu PGE Energia Odnawialna, spółki z grupy PGE – największego polskiego koncernu energetycznego. Pełnił on również funkcje kierownicze w KGHM Polska Miedź oraz w kilku funduszach private equity, a także realizował wiele projektów doradczych w zakresie pozyskiwania finansowania.

Ostatnie lata dynamicznego rozwoju polskiego rynku fotowoltaiki pokazują, że istnieje wiele możliwości biznesowych, zarówno dla lokalnych, jak i międzynarodowych graczy. Model biznesowy Photon Energy obejmujący pełen cykl życia elektrowni słonecznej, tj. od nabycia praw do gruntu, przez rozwój projektu, budowę i finansowanie, aż po obsługę i usługi serwisowe świadczone również na rzecz zewnętrznych inwestorów, stanowi wyraźną przewagę konkurencyjną. Bardzo ciekawym i ambitnym zadaniem będzie dla mnie wspieranie rozwoju firmu Photon Energy w Polsce w oparciu o jej międzynarodową wiedzę branżową oraz moje lokalne doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i branży energetycznej – powiedział Maciej Górski, który będzie odpowiedzialny za działalność spółki w Polsce.

Photon Energy jest obecny na polskim rynku kapitałowym od 12 lat. Spółka planuje przenieść notowania akcji z NewConnect na rynek główny GPW.

O firmie Photon Energy

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych.

Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 80 MWp, z czego 60,6 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 738 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar) oraz 42,6 MWp na Węgrzech, Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 310 MWp.

Dodatkowo, spółka zależna – Photon Water Technology (PWT) – opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody.

Photon Energy ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii.

RE

Fot. Photon Energy

Zapisz się na bezpłatny newsletter