Poziomy banner na głównej

Radpol pnie się w górę

01/06/2020

„Dziękuję wszystkim naszym akcjonariuszom za zaufanie i cierpliwość” – napisała w liście do akcjonariuszy Anna Maria Kułach, prezes Radpolu, podsumowując 2019 r.

Rok 2019 był dla spółki Radpol całkiem udany, bo zyski wyraźnie wzrosły, mimo spadku przychodów. Był to też drugi z rzędu rok z dodatnią rentownością, po wcześniejszych trzech, zakończonych wysokimi stratami. Doprowadziły one do powstania trudnej sytuacji płynnościowej. Kłopoty udało się jednak zażegnać, a na koniec 2019 r. zadłużenie netto spadło do 22,2 mln zł z 34,3 mln zł, notowanych 12 miesięcy wcześniej.

Spadły też jednak przychody, co było konsekwencją postępującego spadku zapotrzebowania na wyroby do naziemnych sieci elektroenergetycznych (żerdzie wirowane i izolatory ceramiczne) oraz znacznej wartości przychodów realizowanych jako sprzedaż preizolacji powierzonego materiału (przychód ten jest istotnie niższy niż przychód ze sprzedaży kompletnych materiałów preizolowanych). W górę poszła natomiast rentowność. Na poziomie EBITDA marża sięga niemal 10 proc., wobec 6,7 proc. w 2018 r.

Rok 2019 to rok, w którym dużo czasu poświęciliśmy na pracę nad projektami przemysłowymi. Ich efekty sprzedażowe częściowo zmaterializowały się w roku 2019, a znaczna ich część zostanie zrealizowana w latach 2020-2021 – dodaje Anna Maria Kułach, która do listy sukcesów dodała wzrost sprzedaży eksportowej.

Zwiększyła się ona o 16 proc. do 24 mln zł, dzięki czemu udział eksportu w sprzedaży wzrósł z 12 do 15 proc.

Niewykluczone, że w 2020 r. Radpol pożegna się z giełdą, bo wezwanie na jego akcje ogłosił Tar Heel Capital, fundusz, który wprowadził spółkę na giełdę, a w 2010 r. sprzedał jej akcje OFE i TFI.

Radpol20182019zmiana r/r
przychody 168,02155,69-7%
wynik operacyjny5,188,1056%
wynik netto2,134,59115%
mln zł

KZ

Raport za 2018 r.

Radpol w końcu wyszedł nad kreskę

Po trzech latach strat, które na poziomie netto przekroczyły w sumie 21 mln zł, Radpol zanotował w końcu dodatni wynik finansowy, który wyniósł 2,1 mln zł. Wzrosły również przychody, które wciąż są jednak dalekie od rekordowych (205 mln zł w 2014 r.).

Spółka podała, że wynikało to m.in. ze wzrostu poziomu inwestycji w branży ciepłowniczej i gazowniczej, realizacji zamówień na rzecz zakładów przemysłowych, co pozwoliło na wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładów w okresach pozasezonowych, oraz istotny wzrost sprzedaży systemów rurowych na rynki zagraniczne, zwłaszcza w realizacji projektów przemysłowych. Anna Kułach, prezes Radpolu, zapowiada nawet wyższą niż 9-procentowa dynamikę sprzedaży niż w 2018 r., a także „widoczny” wzrost EBITDA. Jest to o tyle istotne, że spółka ma napiętą sytuację zadłużeniową. Lepsze wyniki minionego roku znacznie ją poprawiły, bo wynik EBITDA się podwoił, a dług netto spadł o 4,6 proc. Relacja długu netto do EBITDA spadła poniżej 3,5, co jest już względnie bezpiecznym poziomem.

Wysokie zadłużenie to konsekwencja m.in. niezbyt udanych przejęć. Z części z nich Radpol rakiem się wycofuje – prowadzi negocjacje w sprawie sprzedaży zakładu produkcyjnego Wirbet, położonego w Ostrowie Wielkopolskim. Znak zapytania zarząd postawił też przy zakładzie w Ciechowie (Elektroporcelana Ciechów była pierwszą spółką, którą Radpol przejął po wejściu na giełdę), który ma ograniczone możliwości produkcyjne, a ponadto jego sprzedaż skurczyła się w zeszłym roku o kilkanaście procent, bo rynek przestawia się z izolatorów porcelanowych na kompozytowe.

Radpol20172018zmiana r/r
przychody mln zł154,00168,009%
wynik operacyjny-0,382,60
wynik netto-2,672,13
mln zł

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter