APANET: podsumowanie działalności w 2022 r. Znaczący spadek przychodów

21/03/2023

Sytuacja finansowa Grupy Apanet na koniec 2022 r. uległa pogorszeniu w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego. Przychody netto ze sprzedaży spadły rdr. o 44 proc. i wyniosły 2 581 165,10 zł. Rok zakończył się stratą -423 460,53 zł.

Główną przyczyną pogorszenia się sytuacji finansowej był spadek przychodów wynikający ze znacznych trudności w dostępie do komponentów potrzebnych do produkcji sterowników. Spółka zależna Apanet Green System Sp. z o.o. w całym 2022 r. odnotowywała wysoki popyt na swoje produkty, jednak braki w dostępności komponentów uniemożliwiały terminową realizację zleceń. Opóźnienie w dostawach istotnych komponentów w 2022 r. wynosiło około 6 miesięcy.

W marcu 2022 r. Grupa Kapitałowa zaprezentowała zaktualizowaną strategię rozwoju, w której zostały określone dwa nowe kierunki rozwoju:

  • przygotowanie bezprzewodowych systemów sterowania oświetleniem ulic i wdrożenie nowych szaf zasilających,
  • wejście na nowy rynek poprzez uruchomienie usługi sprzedaży instalacji i serwisowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Otoczenie makroekonomiczne oraz biznesowe było trudne w 2022 r. Jednak spółka podjęła działania, które powinny przyczynić się do trwałej poprawy uzyskiwanych wyników finansowych. Wysoka inflacja w 2022 r. spowodowała zatrzymanie prac nad projektem finansowania zleceń na modernizację oświetlenia w formule ESCO. Wysoki koszt pieniądza oraz jego zmienność powoduje, że instytucje finansowe nie chcą podejmować się ryzyka finansowania zleceń modernizacji oświetlenia. Zgodnie z projekcjami NBP dla Polski inflacja znacznie się obniży dopiero w 2025 r. tym samym zarząd prognozuje powrót do pracy nad uruchomieniem finansowania usług w formule ESCO za około 2 lata.

Zarząd spodziewa się, że w 2023 r. sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Apanet poprawi się. Wraz z rozpoczęciem 2023 dostępność komponentów wykorzystywanych do produkcji sterowników powróciła do normy. W związku z tym spółka zależna będzie w stanie przyśpieszyć realizację zleceń. Ponadto pozytywny wpływ na wzrost przychodów może mieć wprowadzenie do sprzedaży nowych sterowników opartych o bezprzewodową transmisję danych.

Grupa kapitałowa Apanet S.A. składa się ze spółki matki Apanet S.A. i spółki córki w 100% zależnej Apanet Green System Sp. z o.o.

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek elektrotechnicznych

RE, EBI

array(3) {
  [0]=>
  int(65830)
  [1]=>
  int(66229)
  [2]=>
  int(48763)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter